Cheb: Blíží se splatnost poplatků za odpad a ze psů

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2022 se hradí na účet města Chebu č. 8847450257/0100 u KB, a to na variabilní symbol, který byl každému poplatníkovi přidělen a oznámen v minulých letech.

dezinfekce

Splatnost poplatku za komunální odpad je do 31. května 2022.

Poplatek se hradí ve výši 700 Kč. Platí ho všichni občané, kteří mají evidovaný pobyt v Chebu, včetně cizinců a fyzických osob hlášených na ohlašovně Městského úřadu Cheb na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14. Poplatek hradí také všechny fyzické a nově i právnické osoby mající ve vlastnictví byt, dům nebo rekreační objekt, ve kterém nemá nikdo evidovaný pobyt.

Možnosti úhrady:

- trvalým příkazem u vaší banky

- úhradou na poště - na poště si vyzvedněte složenku typu A a doplňte údaje

- v hotovosti v pokladně Městského úřadu Cheb (v přízemí budovy radnice na náměstí, možnost úhrady platební kartou)

- jednorázovým příkazem v bance

Složenky na úhradu poplatku za komunální odpad se nerozesílají, ani nepředávají na Městském úřadě Cheb. Posílají se jen osobám nově přistěhovaným či narozeným (informace k variabilnímu symbolu, číslu účtu, splatnosti atd.).

Ke stejnému datu, tedy do 31. května 2022, je i splatnost místního poplatku ze psů. Hradí se na účet města č. 19-528331/0100, a to opět některým z výše uvedených způsobů. Složenky se nezasílají. Variabilní symbol obdržel každý poplatník při evidenci psa. V případě, že má držitel více psů, platí za každého z nich pod samostatným variabilním symbolem. V případě potřeby je variabilní symbol možné zjistit na oddělení místních poplatků - tel. 354 440 152.

Zdroj: Město ChebHrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024