Cheb: Balíček opatření uleví obyvatelům i podnikatelům (TV Západ)

Dříve avizované komplexní opatření chce spustit město Cheb. V souvislostí se stavem nouze vyvolané pandemií COVID 19 získají slevy jak občané, tak podnikatelé. Zatím schválené úlevy až na dvě výjimky prošly Radou města, zbytek musí odsouhlasit zastupitelé.

dezinfekce

„Ten balíček je rozdělen na část věnovanou občanům a část podnikatelům. Máme to i graficky zpracováno a brzy se to objeví i v ulicích města. Pro občany je tam asi nejdůležitějším doporučením Rady pro zastupitelstvo schválit obecně závaznou vyhlášku o odpadech, která pro letošní rok odpouští celkový poplatek za odpady ve výši 700 korun na poplatníka. Týká se to úplně všech, týká se to i rekreačních objektů a opuštěných bytů. Ti, kteří tento poplatek již uhradili, tak jim bude vrácen, pokud si o to požádají, nebo je tu druhá možnost, že jim bude započítán na rok 2021. Takže nikdo o peníze nepřijde. K dalším výhodám pro obyvatele města patří i to, že doporučujeme zastupitelstvu odsunout splatnost poplatků ze psů. Takže ti, kteří platí poplatek ze psa, ho mohou uhradit nikoliv do konce května, ale až do konce října. A také jsme se zavázali k tomu, že nebudeme v letošním a ani v příštím roce zvyšovat nájemné v městských bytech. Takže jejich nájemníci mají garantováno, že nájmy zůstanou ve stejné výši jako doposud,“ přiblížil první tři opatření pro obyvatele starosta Chebu Antonín Jalovec.

Jak prominutí poplatku za odpady, tak odsunutí placení za psy musí ještě schválit Zastupitelstvo města. Ostatní opatření jsou již v kompetenci Rady. A tím jsou dále prodloužení splatnosti předplacenek do plaveckého bazénu, registrace v Městské knihovně, vrácení plateb za uzavřené městské školky, kroužky v DDM Sova či vstupné v divadle a KC Svoboda. Celkově půjde o významný zásah do rozpočtu města.

„Když zahrneme jen to, co se týká občanů, tak ten dopad bude někde kolem 22 milionů. Když do toho zahrneme i část, kterou věnujeme podnikatelům, tak se dostaneme min. přes 25 milionů korun. Úleva pro podnikatele spočívá především v tom, že město jim garantuje snížení nájmu. U začínajících podnikatelů, kteří jsou na tom opravdu nejhůře, protože si mnozí z nich vzali úvěry a podnikání teprve rozjíždějí, tak tam sleva odpovídá více než tříměsíčnímu, skoro čtyřměsíčnímu nájmu. U etablovaných podnikatelů, kteří v daném místě podnikají déle než tři roky, tam to odpovídá tříměsíčnímu nájmu. Zároveň i podnikatelům garantujeme, že nebudeme zvyšovat o inflaci v letošním ani v příštím roce nájemné, které jim je předepsáno,“ doplnil starosta.

Dále mohou podnikatelé využít bezsankční odklad splatnosti nájemného a služeb za duben až červen, odpuštění poplatku za tříděný odpad, či snížení nebo odpuštění poplatku za předzahrádky. Podrobné znění balíčku bude zveřejněno na stránkách města po schválení zastupitelstvem. Město věří, že situaci rozpočet unese.

„My jsme měli určitou finanční rezervu ještě před vypuknutím krize. Sice nikdo netuší, v jakém objemu se krize projeví ve všech příjmech města, ale máme již některé investiční akce, které budeme moci posunout až na příští rok nebo je realizujeme levněji. Takže rozhodně v rozpočtu je kde těch 25 milionů pokrýt,“ potvrdil Jalovec.

O balíčku budou rozhodovat zastupitelé na online jednání ve čtvrtek 16. dubna. Sledovat přenos může jako vždy i veřejnost prostřednictvím stránek města Chebu. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy