Akciová společnost jednoduše a rychle

Chystáte se založit akciovou společnost a nevíte, do čeho jdete? Rádi vám poradíme! Množství informací o akciových společnostech a jejich založení, které se vyskytuje na internetu, může kdekoho zmást. Přitom založit si akciovou společnost není dnes žádný problém. Zde se vám pokusíme přiblížit, co to vlastně akciová společnost je a co její založení obnáší.

james bond net concert

Co je to akciová společnost?

Akciová společnost je soukromoprávní právnickou osobou patřící konkrétně mezi obchodní korporace. Spolu se společností s ručením omezeným představují nejvyužívanější formy podnikání. Obě zmíněné společnosti patří mezi kapitálové společnosti, na rozdíl od komanditní nebo veřejné obchodní společnosti, které naopak patří mezi společnosti osobní.

Jako akcionář je označován společník v akciové společnosti. Akcionářem může být jak fyzická, tak právnická osoba, a to i ze zahraničí. Akcionáři disponují určitým počtem akcií a mohou je následně i převádět. Akcionář může být jeden nebo i více osob. Ze zákona musí firma (název) akciové společnost obsahovat označení akciová společnost, akc. spol. nebo a.s. Jak probíhá založení as?

Zakládací dokument

U akciové společnosti hovoříme o takzvaném dvoufázovém vzniku. První fází je zakladatelské právní jednání zakladatele akciové společnosti. Přijetí stanov představuje u akciové společnosti již zmíněné zakladatelské jednání a stanovy musejí být přijaty ve formě notářského zápisu, který je veřejnou listinou. Zákon o obchodních korporacích pak stanoví povinné náležitosti, které musí stanovy akciové společnosti obsahovat. Patří mezi ně zejména název a sídlo společnosti, výše základního kapitálu a informace o akciích. Přijetím stanov je společnost založena, ale ještě nevzniká.

Základní kapitál a akcie

Důležitou podmínku vzniku společnosti je její kapitál. Základní kapitál akciové společnosti je tvořen určitým počtem akcií s nominální hodnotou a je zákonem stanoven v minimální výši 2.000.000,- Kč nebo, pokud je účetnictví firmy vedeno v eurech, tak 80.000,- EUR. 

Zápis do obchodního rejstříku

Pokud jste splnili všechny výše zmíněné požadavky na založení akciové společnosti, je čas přejít k druhé fázi vzniku společnosti. Tou je zápis společnosti do obchodního rejstříku, protože teprve zápisem společnost fakticky vzniká. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musíte podat nejpozději do půl roka od jejího založení. Tato lhůta ale může být upravena ve stanovách společnosti.

Pokud vám stále není jasné, jak akciovou společnost založit a co vše je k tomu potřeba, neváhejte se obrátit na poskytovatele služeb, kteří se specializují na zakládání společností a jistě vám rádi poradí a vše za vás zařídí. Vy tak od nich dostanete společnost kompletně připravenou podle Vašich představ a budete moci začít okamžitě podnikat. Zajisté vám tak ušetří spoustu času a zařizování, kterému byste se jinak nevyhnuli.

Autor: REGIONPLZEN.CZ Článek může obsahovat komerční sdělení.

loop jazz

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

loop jazz club
weby uniweb