ZPRÁVY Zhotovitel Karlovarský kraj

Cheb: Stavba lávky přes koleje pokračuje (TV Západ)

Stavba lávky přes koleje v Chebu za 120 milionů korun, jedna z největších investic města vůbec, pokračuje s mírným zpožděním způsobeným rozsáhlým pyrotechnickým průzkumem při zakládání stavby. Město nyní bude rozhodovat o vyplacení zálohy na drahé unikátní součástky, které musí realizátor stavby pořídit.

0

Před 2 roky

Chodov: Rekonstrukce parkoviště v ČSO začne na konci června

Chodov už vybral zhotovitele zakázky na rozšíření a rekonstrukci parkoviště na sídlišti v ulici ČSO u domu čp. 933. Práce má provádět plzeňská firma Silnice Chmelíř s.r.o.

0

Před 2 roky

Cheb: Rekonstrukce příjezdové cesty k zubnímu středisku

Během realizace stavby bude v určitém časovém úseku komunikace úplně uzavřena pro veškerý provoz, a tím ztížena obsluha přilehlých garáží.

0

Před 2 roky

Cheb: Chystá se rekonstrukce Karlovy ulice (TV Západ)

Do června letošního roku by měla být zahájena celková rekonstrukce části Karlovy ulice v Chebu. Naváže na loňskou rekonstrukci sousední Dukelské. Dotčený úsek leží mezi křižovatkami s ulicemi Pivovarskou a Svobody. V současné době probíhá výběr zhotovitele.

0

Před 2 roky

Aš: Začaly úpravy bývalého evangelického hřbitova

Před nedávnem byla podepsána smlouva se zhotovitelem. Ten už začal s oplocováním celého dotčeného území, jež se nyní tedy stává stavbou a z bezpečnostních důvodů sem nebude umožněn přístup veřejnosti.

0

Před 2 roky

Cheb: Nový zhotovitel zahájil poslední fázi revitalizace areálu nemocnice

V Nemocnici Cheb začala finální část plánované dostavby a revitalizace. Karlovarský kraj předal v polovině měsíce října staveniště společnosti Metrostav, a. s., která se stala vítězem zadávacího řízení a dokončí tak práce původního zhotovitele, s nímž Karlovarský kraj rozvázal spolupráci a odstoupil od smlouvy.

0

Před 3 roky

Cheb: Dnes bylo předáno staveniště pro výstavbu lávky

Dnes se konalo na chebské radnici za účasti zástupců zhotovitelské lovosické společnosti Reader&Falge s.r.o, Správy železnic, drážních hasičů, Regionální správy majetku a pracovníků dotčených odborů Městského úřadu Cheb předání staveniště pro účely výstavby lávky pro pěší přes kolejiště Cheb na Švédský vrch.

0

Před 3 roky

Chodov: Stavba nové ZUŠky je v polovině

Do druhé poloviny se překlenula plánovaná rekonstrukce bývalé základní školy v ulici Dukelských hrdinů na školu uměleckou. Prostavěno již bylo přibližně 20 500 000,- Kč vč. DPH.

0

Před 3 roky

Cheb: Revitalizaci areálu nemocnice dokončí nový zhotovitel

Výběr nového zhotovitele dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu schválila v uplynulých dnech Rada Karlovarského kraje. Vítězem zadávacího řízení se stala společnost Metrostav, a. s., s nabídkovou cenou 234 miliony 472 tisíc 554 korun včetně DPH. Kraj tak plní závazek co nejrychleji dokončit stavbu, která se zastavila kvůli problémům s původním zhotovitelem.

0

Před 3 roky

Aš: Komplikovanou křižovatku opraví město v příštím roce

Jedno z nejsložitějších dopravních míst v Aši, kterou je křižovatka ulic Jiráskova, Okružní, Selbská a Jateční projde celkovou rekonstrukcí. V současné době „běží“ výběrové řízení na zhotovitele, zahájení prací se plánuje na jaro a ukončení do září příštího roku.

0

Před 3 roky

Chodov: Sídliště v Tovární dozná změn

"Sídliště v Tovární ulici se v tomto a příštím roce od základů změní. Včera jsem měl na radnici setkání s předsedy SVJ z celého sídliště a řešili jsme nejen finální podobu, ale hlavně to, jak budou práce vlastně probíhat. Protože v těchto dnech dokončujeme s kolegy výběr zhotovitele, je jasné, že práce začnou nejpozději v srpnu a budou probíhat po zbytek roku," uvedl starosta města Patrik Pizinger.

0

Před 3 roky

Chodov: Ze skládky mizí poslední tuny kalů

Práce na likvidaci skládky dehtových kalů u Staré Chodovské míří do finiše. Do června by měly být z místa odtěženy poslední tuny materiálu. Na svých webových stránkách o tom informuje těžařská společnost Sokolovská uhelná.

0

Před 3 roky

Nová lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách vyjde na 23 milionů

Kraj už má vybraného zhotovitele lávky přes Ohři u Svatošských skal, stavba může začít po uplynutí zákonné lhůty a podpisu smlouvy.

0

Před 4 roky

Kraj musel pro neplnění odstoupit od smlouvy o dílo na revitalizaci Nemocnice Cheb

Po dlouhém vyjednávání se společnostmi, jež měly provést revitalizaci nemocnice v Chebu, se Karlovarský kraj rozhodl odstoupit od smlouvy o dílo. Hlavním důvodem bylo značné zpoždění a následné bezdůvodné přerušení prací ze strany zhotovitelů, neplnění ujednání o zárukách a nepřevzetí staveniště pro rekonstrukci budovy B.

0

Před 4 roky
Voices of Hollywood