ZPRÁVY Občané Karlovarský kraj

Senioři roku 2021 převzali ceny od Karlovarského kraje

Ve čtvrtek 18. listopadu se v karlovarském Grandhotelu Pupp uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku krajské ankety Senior roku 2021. V anketě mohli hlasovat občané z celého regionu a nominovat osobnosti ve věku nad 60 let. Ceny vítězům ankety předal hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, krajský radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár, starostové a zástupci měst a obcí regionu.

0

Před týdnem

2001 – Cheb: Za odpady bude vybírat poplatky město (TV Západ)

Od počátku příštího roku dojde s největší pravděpodobností díky nové legislativě k zásadní změně ve způsobu hrazení likvidace komunálního odpadu. Nebude to již jako doposud služba, za níž se platí, ale radnice začne vybírat od občanů poplatek, který bude mít charakter daně.

0

Před 2 týdny

Cheb: Hlasujte v anketě Naše město 1991-2021

Ocenění „Cena Opera Civitatem“ udělila Chebu odborná veřejnost, nyní mají možnost hlasovat sami občané v anketě - "Naše město 1991-2021." Svým hlasem může každý občan podpořit a rozhodovat o architektonicky či urbanisticky nejkvalitnějších souborech staveb realizovaných ve prospěch života obyvatel a návštěvníků českých a moravských měst.

0

Před měsícem

Kraj se připojí k internetové platformě PinCity

V polovině října letošního roku nabídne Karlovarský kraj lidem možnost seznámit se s průběhem transformace regionu, tedy postupného odklonu od uhlí, prostřednictvím webu PinCity. Díky tomu budou moci občané, firmy i obce sledovat přípravu na čerpání finančních prostředků z evropských zdrojů, z nichž budou moci získat dotace předkladatelé strategických projektů z našeho kraje.

0

Před měsícem

Sokolov: Poplatky za odpady bude vybírat město (TV Západ)

Od 1. ledna roku 2022 dojde v Sokolově ke změně systému úhrad za svoz komunálního odpadu. Město připravilo kompletní informační servis pro občany na svých webových stránkách, protože do konce roku bude všem ukončen smluvní stav se SOTESem.

0

Před měsícem

2011 – Novina: Cesta do obce je částečně opravená (4434) (TV Západ)

Občané obce Novina se letos konečně dočkali částečné rekonstrukce své jediné cesty. Vloni na městský úřad došla petice, kdy obyvatelé Noviny žádali Sokolov o opravu cesty, zřízení veřejného osvětlení a zajištění odvozu dětí do školy. Část lesní cesty od hlavní silnice podél zahrádek patří kraji a její povrch byl nedávno zrekonstruován. Zbytek cesty má na starosti Sokolov. Náklady na opravy se odhadují na 2 miliony korun a město by platilo spoluúčast 20 %.

0

Před 3 měsíci

Cheb: Město zajišťuje sekání trávy podle kapacitních možností

Sekání trávy v intravilánu města je každoročně spojeno s množstvím stížností občanů. Ani v letošním roce tomu není jinak. Aktuální klimatické podmínky nahrávají rychlejšímu růstu trávy. Firmy, které pro město zajišťují seč, se potýkají s nedostatkem pracovních sil a v důsledku toho řeší město téměř každodenně stížnosti od občanů.

0

Před 6 měsíci

Vary Virtual. Revoluční aplikace nahradí plastovou Karlovarskou kartu

Jen několik málo dopravních podniků v České republice dokáže odbavit cestující kompletně on-line a disponuje aplikací se širokým spektrem funkcí a jazykovými mutacemi. Dopravní podnik Karlovy Vary takovou aplikaci právě spustil. Nese název Vary Virtual.

0

Před 7 měsíci

Sokolov: Zkoušky ukázaly nedostatečné třídění (TV Západ)

Sokolovské technické služby SOTES se potýkají s problémem malého procenta třídění odpadů občany města. Pro zlepšení situace chtějí v této dceřinné společnosti města více zviditelnit celou problematiku pro veřejnost. Jedním z prvních kroků byla zkouška kvality třídění ze nádob přivezených ze dvou lokalit ve městě – ulic Marie Majerové a Wolkerovy.

0

Před 8 měsíci

Cheb: Město se připojilo k projektu Na viděnou

Projekt Na viděnou - 10 druhů plakátů, 10 různých hudebních videí, k jejichž spuštění bude stačit pouze čtečka QR kódu ve Vašem telefonu.

0

Před 8 měsíci

Cheb: S jarem do města přichází farmářské trhy

Postupné rozvolnění vládních opatření povoluje konání trhů. Na ty chebské se mohou občané těšit již ve středu 14. dubna.

0

Před 8 měsíci

Cheb: Do 2. ročníku Meganápadů přišlo přes dvacet návrhů (TV Západ)

Dvacátého února skončilo podávání návrhů do dalšího ročníku participativního rozpočtu neboli chebských Meganápadů. I přes současnou situaci, kdy se zdá, že vše se točí kolem nemoci covid-19, si řada chebanů i návštěvníků města našla čas a podala svůj projekt. Jejich realizace by měla vylepšit život ve městě.

0

Před 9 měsíci

Policie děkuje

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje si velice váží pomoci, které se policistům dostává od představitelů kraje, regionálních měst a obcí, dobrovolných hasičů, živnostníků a samozřejmě samotných občanů.

0

Před 10 měsíci

Z okresů Sokolov a Cheb byl zamítnut vstup ve 203 případech

Za posledních 24 hodin od středy 17. 2. 2021 od 7:00 hodin do čtvrtka 18. 2. 2021 byl zamítnut vstup nebo výstup z okresů Sokolov a Cheb ve 203 případech. Důvody zamítnutí byly stejné jako v předešlých dnech. Nejčastěji se jednalo o turistiku, nákupy, návštěvy známých nebo nevědomost o daném opatření. Občané kontroly respektují a prozatím nedošlo v souvislosti s tímto opatřením k narušení veřejného pořádku.

0

Před 10 měsíci
ČNSO Studio