Aš: Město v roce 2022 z pohledu statistik

Každoroční shromažďování údajů o Aši do ročenky města má svůj význam. Úřad má díky tomu podrobný přehled o různých kategoriích – demografii, dopravě, odpadech, atd.


Jednak Ašanů poměrně výrazně ubylo. V roce 2021 žilo v Aši dle statistik Ministerstva financí 13 105 obyvatel, loni, po „Sčítání lidu“  (které ale snížilo počet obyvatel prakticky všem okolním městům a obcím), už jen 12 483. Naopak, dle orientačního přehledu Ministerstva vnitra v Aši přibylo cizinců s pobytem nad 90 dní, v roce 2021 jich bylo 1 443, loni už 2 012, pro představu, v roce 2016 to bylo 1299.  

V roce 2022 se narodilo 96 dětí, což je nejméně za posledních sedm let, naopak počet zemřelých byl za uvedené období druhý nejvyšší po tragickém kovidovém roce 2021 (218 zemřelých) a zastavil se na čísle 174.

Nejnižší byl i za posledních sedm let počet sňatků (36). Tolik demografie.

Zajímavou kapitolou, co se týče trendů, je počet registrovaných vozidel. Čísla jsou za celý správní obvod = 16 500 obyvatel.  Zatímco v roce 2016 bylo zaregistrovaných 11 986 vozidel, loni to bylo už 23 756. Na jednoho občana Ašska tak vychází skoro 1,5 vozidla. Co toto číslo znamená, je jasné – dvojnásobně víc vozidel v ulicích a dvojnásobně větší potřeba parkovacích míst. Enormní nárůst potřeby mobility dle mého souvisí s masivním dojížděním lidí za prací mimo Aš.

Odpady: V roce 2022 bylo vyprodukováno nejméně odpadu za posledních sedm let, konkrétně 5 269,25 t, z toho odpadu směsného 4 251,02 t (také nejméně za sedm let).

Další zajímavá čísla: městský bazén, který stabilně využívá kolem 50 tisíc návštěvníků za rok, loni navštívilo, po kovidovém útlumu v roce 2021 (19 250) 47 476 osob. Průměrná roční teplota vzduchu byla loni 8,01 °C, přičemž na Ašsku se za posledních sedm let průměrná roční teplota pohybovala od 6,42 po 8,54 °C. Oblíbenost MěDDM Sluníčko (589 klientů) a umělecké školy (514 žáků) je tu stabilně vysoká a znamená to, že do obou zařízení dochází kolem 45 % školou povinných dětí. Nezaměstnaných bylo v Aši v průměru 1,99 %, což bylo 210 osob.

Zdroj: Město Aš

weby uniweb zprávy

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Eastwood Symphonic

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby
weby uniweb