ZPRÁVY Mš Karlovarský kraj

Aš: Město chystá úpravy MŠ v Neumannově ulici

Rekonstruována budou sociální zařízení, pořízen nový zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, nové rozvody elektroinstalace, vnitřního vodovodu a kanalizace a úpravu systému ústředního topení. Počítáno je i s výměnou dveří, jídelního výtahu a střešní krytiny.

0

Před 2 dny

Cheb: V provozu školky pomohou nové nákladní výtahy

Pár dní před termínem byly dokončeny rekonstrukce dvou malých nákladních výtahů. V jednotlivých pavilonech MŠ Osvobození budou s provozem pomáhat nové nákladní výtahy v nerezovém provedení. Cena díla vyšla město na 580 tisíc korun. Nové výtahy odpovídají hygienickým normám.

0

Před měsícem

Cheb: Práce v MŠ Zlatý vrch byly dokončeny

Na začátku května 2020 byly zhotovitelem stavby, společností TEREA Cheb s.r.o., zahájeny stavební práce na rekonstrukci sociálních zařízení a výdejen stravy v hlavním pavilonu objektu Mateřské školy Cheb, Malé náměstí 2, Cheb.

0

Před měsícem

Cheb: Komunikace v ulicích Bezručova a Obětí nacismu prochází úpravami

V tomto týdnu byly zahájeny již avizované dvě stavební úpravy komunikací, a to v ulici Bezručova a ul. Obětí nacismu v úseku Valdštejnova – Hviezdoslavovo náměstí. Obě ulice jsou kompletně uzavřeny a zajištěna je pouze obsluha zde bydlících občanů, a v ulici Bezručova obsluha mateřské školy.

0

Před měsícem

Karlovarsko: Policejní preventisté zavítali do mateřských školek

V rámci preventivní činnosti po skončení nouzového stavu v souvislosti s COVID – 19 zavítali policejní preventisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje mezi děti do mateřských škol po celém Karlovarském kraji.

0

Před 4 měsíci

Aš: Město chystá úpravy areálu MŠ v Neumannově ulici

Na úřední desce městského úřadu už byla vypsána veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace. Zadání obsahuje například celkovou rekonstrukci sociálních zařízení pro děti, nový zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, nové rozvody elektroinstalace, vnitřního vodovodu a kanalizace a nový systém ústředního topení s podlahovým vytápěním. Počítáno je i s výměnou dveří, jídelního výtahu a střešní krytiny.

0

Před rokem

Sokolov: MŠ Alšova se zapojila do nadace Dobrý anděl

Kolektiv zaměstnankyň Mateřské školy Sokolov, Alšova 1746 se aktivně zapojil do nadace Dobrý anděl, která pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace. Každý měsíc zasílají společnou finanční částku, která míří do rodin, jež potřebují překlenout finanční tíseň způsobenou onemocněním dítěte nebo rodiče.

0

Před 2 roky

Bochov: Jarmark provázelo pěkné počasí, lákal i bohatý program (TV Západ)

Bochovský jarmark letos proběhl v sobotu 23. září za pěkného počasí. Dopolední program byl začal v deset hodin a obstaraly jej děti ze Mateřské, Základní a Základní umělecké školy.

0

Před 3 roky

Karlovarský kraj: Víkendové Zprávy 40. týdne 2017 (TV Západ)

Vysílání 6.10. - 9.10.2017 1. Cheb: Na Integrované škole proběhla krajská přehlídka (TV Západ) 2. Sokolov: Ulice Petra Bezruče se opraví příští rok (TV Západ) 3. Kraslice: Běhu kolem Domácího vrchu se účastnila stovka závodníků (TV Západ) 4. Cheb: K území bývalých kasáren chce město přivést sítě (TV Západ) 5. Bochov: Jarmark provázelo pěkné počasí, lákal i bohatý program (TV Západ) 6. Kraj ocenil šest osobností (Karlovarský kraj)

0

Před 3 roky

Aš: Odstranění černých skládek stálo město přes půl milionu korun

Informace ze schůze Rady města Aše, konané dne 18. 9. 2017. Rada města Aše měla na druhé zářijové schůzi k projednání dohromady 23 bodů. V úvodu projednala několik témat v rámci kontrol plnění předchozích usnesení.

0

Před 3 roky

Ostrov: ZŠ a MŠ Myslbekova získala status Bezpečná škola

Pondělí 26. června 2017 se na Základní škole a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizaci vepíše do školní kroniky jako mimořádně významné datum. Tato škola obdržela jako první v České republice status „Bezpečná škola“ na rok 2017. Z pohledu Ministerstva vnitra ČR naplnila požadavky normy ČSN 73 4400 – Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.

0

Před 3 roky

Rotava: Na 50. výročí školky se přijeli podívat její zaměstnanci (TV Západ)

Padesátileté výročí školských zařízení v Rotavě se slavilo v pátek 16. června. Celodenní program měla nejen Základní škola, ale i místní školka. Ta zůstala jako jediná ze čtyř, které ve městě bývaly.

0

Před 3 roky
Policie České republiky, KŘP Karlovarského kraje