Aš: Rekonstrukce mateřské školy odhalila skryté závady

V Aši už několik měsíců (od konce května) probíhá celková rekonstrukce interiéru mateřské školy v ulici Neumannova. Projektová dokumentace tu řeší jiné dispozice, novou elektroinstalaci, vodovod, kanalizaci, nové plynové kotle, úpravu systému vytápění, vzduchotechniku s rekuperací vzduchu, nádrž na zachycení dešťové vody s jejím využitím na školní zahradě, fotovoltaické panely na střeše, střešní krytinu a stínící zařízení oken.

VZP list a pros 2022

Součástí této investiční akce je také nové zázemí mateřské školy – kuchyně, prádelna, včetně příslušejících prostor, obnova výdejních kuchyněk každého oddělení, a také stavba kuchyňského výtahu.

Jak už to u starších objektů bývá, rekonstrukční práce se neobejdou bez překvapení.

Kanalizace - z důvodu havarijního stavu vnitřní ležaté kanalizace pod podlahou bude tato vyměněna v téměř celém rozsahu stavby. Budou opraveny i venkovní šachty z důvodu poškození a špatného odtoku splašků.

Ústřední vytápění  -  kompletní výměna celého systému vytápění včetně kotlů a otopných těles - původně bylo uvažováno pouze o částečné rekonstrukci.

Podlahy - při odstraňování stávajících podlahových krytin dle projektové dokumentace (PVC krytina, keramická dlažba) dochází ve všech podlažích k rozpadu podkladní betonové mazaniny, na níž je krytina položena. Vzhledem k špatnému stavu mazaniny je nezbytné provést její odstranění a nahrazení novou, vč. doplnění ležaté hydroizolační vrstvy asfaltovými pásy. Po demontáži podlahové krytiny v 1. NP byl zjištěn významný pokles podlahové konstrukce. Provedenou sondáží bylo navíc zjištěno, že pod konstrukcí podlahy se nachází technologický kanál, v němž je uloženo páteřní ocelové potrubí topení. Dále bylo zjištěno, že technologický kanál je poškozen vlivem dlouhodobého zatékání dešťové vody z venkovní nefunkční uliční vpusti. Jedná se o havarijní stav, kdy bude kanál v celé délce rozebrán a zasypán. Současně bude provedena nová betonová mazanina podlahové konstrukce, která je degradovaná vlivem poklesu podlahy.

Rekonstrukci provádí společnost RMC Stavby, s.r.o. Cheb, která uspěla ve výběrovém řízení, v konkurenci dalších tří uchazečů s cenou 36,9 miliónu korun.

Ukončení stavby je dle smlouvy o dílo stanoveno na 18. listopad 2022. Uvedené vícepráce si ale vyžádají posunutí termínu dokončení stavby z důvodu dodržení technologických postupů. Dodatek ke smlouvě o dílo se seznamem víceprací, včetně nového termínu dokončení díla, bude ke schválení předložen na nejbližší schůzi rady města.

Objekt mateřské školy v Neumannově ulici je z roku 1977 a dosud neprošel zásadnější modernizací. V roce 2014 bylo provedeno zateplení pláště budovy. Kapacita školy je 100 dětí. Po dobu rekonstrukce je mateřská škola přestěhována do náhradních prostor v areálu gymnázia.

Na rekonstrukci město získalo dotaci z Operačního programu životní prostředí v celkové výši cca 3 milióny korun, které se použijí na nové plynové kotle, fotovoltaickou elektrárnu a odvětrání kuchyně a tříd s rekuperací.

Zdroj: Město Aš

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Popelka

Hlavní zprávy

 

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion
weby uniweb