2011 – Sokolov: Krajská konference prevence kriminality (TV Západ) (4543)

Karlovarský kraj patří k regionům, které se včasnou prevencí snaží řešit rostoucí bezpečnostní rizika i problematiku sociálně vyloučených lokalit. Proto Kraj uspořádal v Sokolově 2. Krajskou konferenci prevence kriminality a rizikového chování. Na ní byli pozváni představitelé ministerstev vnitra i školství, měst a obcí, policisté, sociální pracovníci i pedagogové.

dezinfekce

Na konferenci se především hovořilo o zkušenostech z praxe, projektů a o novinkách v oblasti preventivních programů. Tématem dnešních dnů je sociální vyloučení, s nímž prevence kriminality úzce souvisí.

Účastníky akce přivítala také ředitelka Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra Jitka Gjuričová, která upozornila, že už dnes je v českých věznicích okolo 24 tisíc lidí, dalších 5 tisíc čeká na výkon trestu. Cílem státu tedy nemůže být zvyšování represí, ale prevence rizik.

Ohlas vyvolal příspěvek sociologa Ivana Gabala zaměřený na úroveň vzdělanosti romských dětí a jejich schopnost pokračovat po základní škole studiem na SŠ. Východisko autor vidí například ve snížení počtu romských žáků v jednotlivých třídách ZŠ.

Zúčastnění měli také možnost seznámit se s novou krajskou koncepcí prevence kriminality na období 2012 – 2015. Krajský radní Miloslav Čermák pak v rozhovoru vyjádřil především přání, aby nezůstalo u jen u slov.

"Mám obavu, aby opravdu jsme to dokázali zvládnout, protože vidíte sami, kam to došlo na Šluknovsku a v oblasti Nového Boru. A zde jsou lokality, o které se už dnes Agentura pro sociální začleňování stará, ať už to je Jáchymov, Teplá, Toužim, Cheb, Sokolov a nyní se objevila Rotava. Takže bych byl velmi rád, aby zde došlo k jakémusi poučení z toho, co ti odborníci říkají, aby bylo dost peněz na to, to realizovat, aby to nezůstalo pouze u toho, že budeme mít dobrou konferenci, za jakou jsem velmi rád, ale že potom už nebudeme moci ty věci realizovat," míní krajský radní Miloslav Čermák.

Zástupci Policie ČR představili projekty orientované na seniory, děti i bezpečí ve městech a obcích. Akci završily dva odpolední workshopy. Diskutovalo se především o problematice sociálně vyloučených lokalit a o terénní práci v těchto oblastech. Řešila se také prevence na školách nebo domácí násilí páchané na dětech.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese

Hlavní zprávy

 

Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese