2010 – Sokolov: Senioři dostanou zdarma bezpečnostní balíček (4005) (TV Západ)

Sokolovští penzisté starší 60 let získají zdarma takzvaný Bezpečnostní balíček. Společná akce Městské policie a Policie ČR je součástí projektu Bezpečné město. Trestná činnost zaměřená proti seniorům tvoří sice asi jen 4 procenta z celku. Ale …

dezinfekce

"Senioři mají menší možnost se bránit, vnímáme je jako ohroženou skupinu obyvatelstva, a proto přicházíme s touto nabídkou," vysvětlil vedoucí odboru pořádkové policie Jiří Matouš.

Oběti z řad starších občanů jsou často osoby důvěřivé, a proto musí začít jejich ochrana již v místě bydliště. Prvním krokem bude zřízení panoramatického kukátka nebo bezpečnostního řetízku, který seniorům zdarma namontuje odborná firma za přítomnosti strážníka. Tato služba je součástí Bezpečnostního balíčku, který dále obsahuje mnoho zajímavých a praktických součástí.

"Dále lisovaná kartička ve formě kreditní karty s nejdůležitějšími telefonními čísly Integrovaného záchranného systému, DVD (Ne)bezpečný věk," uvedla zástupkyně velitele Městské policie Sokolov Hana Procházková.

Film na DVD ukáže penzistům, jak se chovat v různých situacích. Osobní alarm, který vydává pronikavý zvuk, jim zase může pomoci v případě nouze přivolat pomoc.

Praktickou věcí, zvláště v době, kdy se různá individua vydávají za pracovníky distribučních firem, je velká samolepka na vnitřní stranu dveří.

"Kde jsou všechny identifikační prvky Městské policie, Policie České republiky, Služby kriminální policie, a všech energetiků, to znamená plynáren, vodáren a ČEZu," popsala obsah Procházková.

Senioři musí udělat pouze jediné. Zaregistrovat se, vyplnit formulář, a to buď osobně anebo zplnomocnit někoho jiného. Podmínkou je věk nad 60 let a trvalé bydliště na území města Sokolova. Partnerem projektu je také Sokolovská uhelná. Pro její bývalé zaměstnance tato podmínka neplatí, mohou bydlet kdekoliv.

"Kontaktní místa ve městě Sokolov jsou tři, je to služebna Policie ČR v ulici Hornická, dále služebna Městské policie na Městském úřadě v Sokolově a třetí kontaktní místo je Odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu v ulici K. H. Máchy," vyjmenovala Procházková.

Protože hlavním cílem projektu je ochránit seniory před trestnou činností, jsou součástí projektu také kursy sebeobrany. Senioři se nemusí bát, že by výcvik nezvládli.

"Součástí celkového přístupu je i individuální přístup k jednotlivým cvičencům v závislosti na věku, jejich pohybové aktivitě apod.," připomněl Matouš.

Bezpečnostní balíček budou od nynějška nabízet zájemcům pracovníci odboru Prevence kriminality Městského úřadu.

"My budeme obcházet v současné době různé kluby důchodců, kde jsou sdružení, a zde budeme přicházet s nabídkou a šířit myšlenku registrace a rozšiřování ochranných balíčků," popsal další postup Matouš.

Na tato setkání také přijdou oběti trestných činů, aby vyprávěly své osobní příběhy. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese

Hlavní zprávy

 

NOVÝ RENAULT CAPTUR