2001 – Cheb: Rada města projednávala veřejné zakázky (TV Západ)

Chebská Rada města projednala na svém posledním zasedání komplexní zprávu hodnotící zadávání veřejných zakázek od počátku současného volebního období. Z tohoto materiálu vyplývá, že k některým chybám došlo především při dodatečném navyšování původně stanovených nákladů.

james bond net concert

V řadě případů sice bylo navýšení původního rozpočtu oprávněné, ale tento postup by měl být do budoucna spíše výjimečný a mělo by se k němu přistoupit pouze v odůvodněných případech. 

„Nemělo by se to stávat pravidlem. Nemělo by to být tak, že se o tom ví, že desetiprocentní navýšení je přijatelné, takže se to i do určité míry zneužívá,“ uvedl starosta města Václav Jakl. 

K dodatečnému navyšování rozpočtu akce by mělo pro příště docházet pouze u složitějších rekonstrukcí starých objektů, kde lze skutečný technický stav domu často jen velmi obtížně stanovit. U výstavby nových budov by se ale již vícenáklady neměly objevovat v žádném případě. 

„Měli jsme tady zástupce jedné německé banky a ti říkali, že neexistuje překročení nákladů. Náklady jsou jednou stanoveny. To prostě nejde. Je to u všech projektů Phare,“ uvedl dále starosta. 

Aby se některé chyby již v budoucnu nemohly opakovat, došlo na chebské radnici k reorganizaci odborů, kdy byl speciálně zřízen Odbor investic a rozvoje města. Přijata byla i některá další opatření. 

„Minimálně smlouvy o dílo, které jsou uzavírány dopředu, jsou zde jištění - deponuje se část prostředků, dokud není stavba hotová ještě po záruční dobu. Takže nějaká opatření jsou učiněna,“ dodal Václav Jakl. 

Díky tomu by již nemělo docházet k takovým případům, jako byla např. oprava jednoho z domů na chebském náměstí, jejíž původně milionový rozpočet byl v průběhu rekonstrukce navýšen na dvojnásobek předpokládané ceny. 

loop jazz

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

loop jazz club
weby uniweb