Získejte dotaci v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s partnery vyhlásilo další ročník soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům.“ Pro vítěze jednotlivých kategorií je připraveno celkem 12 milionů korun. Zájemci mohu přihlašovat své projekty na realizaci proseniorských a prorodinných aktivit až do 29. února.

dezinfekce

Také v letošním roce se mohou o titul „Obec přátelská rodině 2020“ a „Obec přátelská seniorům 2020“ ucházet všechny obce České republiky, včetně jednotlivých obvodů statutárních měst. Své síly poměří v pěti velikostních kategoriích podle počtu obyvatel. Podpořeny budou projekty, prostřednictvím kterých bude zažádáno o úhradu nákladů neinvestičního charakteru na podporu rodiny či seniorů a aktivit mezigenerační soudržnosti na komunální úrovni. Za bonusový materiál je považován Plán rozvoje prorodinné či proseniorské politiky nebo Koncepce rodinné politiky a politiky stárnutí obce. Neinvestiční dotace pro vítěze se pohybuje ve výši od 500 tisíc do 2 milionů korun.

Předkládání vyplněných žádostí o dotaci bude probíhat stejně jako v minulých letech, a to zasláním všech potřebných dokumentů datovou schránkou nebo v listinné podobě na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Slavnostní vyhlášení vítězných obcí všech velikostních kategorií se uskuteční pravděpodobně v první polovině roku.

Všechny potřebné podklady k účasti v soutěži naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.


Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy