To byl rok 2020 – 1. část (TV Západ)

Leden: Teplota vzduchu nula, teplota vody 1 stupeň Celsia. Takové podmínky letos provázelo Novoroční koupání v neděli 5. ledna na přehradě Skalka u Chebu. Přes tři desítky otužilců, mezi nimiž nechyběly také ženy a děti, musely ale nejprve počkat na hasiče. Jejich potápěči v oblecích totiž rozbíjeli několikacentimetrovou vrstvu ledu, která se na hladině utvořila. Až poté mohli otužilci do vody vstoupit.

zprávy uniweb weby

Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže v Karlovarském kraji odstartovaly v neděli 19. ledna 2020 slavnostním zahajovacím ceremoniálem. Sportovní výpravy ze všech 13 krajů a hlavního města se představily v karlovarské KV Areně.

Projekt postupného vylepšování vzhledu příjezdů do města Sokolova pokračují. Nově se poblíž nádraží objevila dřevěná socha sokolníka se sokolem v nadživotní velikosti od Artema Naumenka. Od stejného autora je od léta 2018 k vidění i model sokola na kruhovém objezdu u obchvatu města. Celý záměr se začal realizovat před čtyřmi lety.

Další část projektu Brána do nitra Země, který je zaměřen na obnovu kulturního a přírodního dědictví s důrazem na geologii a vzdělávání, dokončilo město Cheb. Vybudována byla bezbariérová cesta pro pěší i cyklisty od hráze přehrady Skalka až po Kachní kámen. 

Hospodaření Karlovarského kraje za rok 2019 skončilo s přebytkem 350 milionů korun, byť rozpočet byl plánovaný jako schodkový ve výši 220 milionů. Stav účtů Karlovarského kraje činil k 31. prosinci 2019 1,7 miliardy korun. Po odečtení vázaných prostředků by mělo zbýt volných okolo 0,5 miliardy.

Již 12. reprezentační ples města Bochova proběhl v sobotu 18. ledna. I letos se těšil velkému zájmu obyvatel města i okolí a přinesl pestrý program.

V obřadní síni Městského úřadu Cheb se v pondělí 27. ledna konalo slavnostní předání Ceny města Chebu za zásluhy o rozvoj v oblasti kultury a za příkladnou občanskou aktivitu. Cenu z rukou starosty převzala paní Alena Kovaříková, která je veřejnosti známa především svojí činností o záchranu poutního areálu Maria Loreto ve Starém Hrozňatově.

Únor
První únorový víkend se v chebském Kulturním centru Svoboda odehrál ve znamení modelů vláčků. Klub železničních modelářů Praha 3 představil modely kolejišť, které jsou prací členů klubu - dospělých i dětí a jsou zhotoveny podle reálných vzorů s převahou ruční práce.

Již 12. ročník přehlídky fiktivních firem se uskutečnil v prostorách Městského domu kultury v Sokolově ve středu 5. února. Přípravy na tuto každoroční akci zahájila Střední škola živnostenská Sokolov již v říjnu loňského roku. 

V pondělí 17. února se na kynšperské radnici konalo přijetí dárců krve a oceněných zdravotníků. Město tímto chtělo vyjádřit poděkování svým občanům. Rekordmanem je v Kynšperku pan Ladislav Ohera, který má Zlatý kříž Českého červeného kříže II. třídy za 120 odběrů. Krev začal dávat ve svých dvaceti letech spolu s kolegy z práce.

Slavnostní předání cen Sportovcům roku 2019 se uskutečnilo v úterý 18. února v kinosále Kulturního domu v Březové na Sokolovsku. Mezi gratulanty se objevilo několik významných sportovních jmen. Jejich představování se neslo v hravém duchu, podobně jako celý večer.

Hodinu angličtiny s rodilým mluvčím na karlovarské Základní škole v Truhlářské ulici absolvovali žáci druhého stupně. Jedná se o aktivitu v rámci projektu s názvem MAP Karlovarsko II, který je financován z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. Nositelem projektu je Místní akční skupina Sokolovsko, úzká spolupráce v tomto projektu probíhá také s místními akčními skupinami Kraj živých vod a Vladař.

Velký úspěch zaznamenal loni v červnu seminář Andreje Drbohlava v Chebu na téma Poruchy chování. Pokračování přednášky určené pro pedagogické pracovníky i rodiče proto opět zorganizoval Odbor projektového managementu a rozvoje města Chebu v rámci projektu MAP II, což je Místní akční plán pro oblast školství na Chebsku. A to ve středu 12. února v Kulturním centru Svoboda. Zájem byl znovu enormní, a tak museli organizátoři řadu zájemců odmítnout.

Až na třetí pokus vyšel městu Cheb výběr dodavatelské firmy na postavení nové lávky přes koleje. Zakázku za 120 milionů korun bude realizovat lovosická firma Raeder & Falge.

Březen
V plzeňském závodě firmy Škoda Electric v Doudlevcích probíhala finální montáž trolejbusů pro Mariánské Lázně. Flotilu osmi vozů za 120 milionů korun objednal provozovatel MHD společnost MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.

Město Cheb zavedlo v době nouze způsobené nákazou COVID19 řadu opatření. Jejich společným jmenovatelem je pomoc ohroženým a ochrana veřejnosti. Kromě potravinových balíčků zdarma pro seniory nad 75 let nebo nákupů s dovozem pro seniory od 65 let, je to například ve spolupráci s Diecézní charitou a dobrovolnými hasiči vybudování provizorního zázemí pro občany bez domova.

V Sokolově se začaly šít roušky. V Městském domě kultury šila aranžérka Marie Tlamková roušky z bílého plátna pro zaměstnance kulturního stánku, ale také pro Asistenty prevence kriminality a potřeby města Sokolova. V krejčovské Chráněné dílně zase „úřadovala“ Monika Malinovská. Pod jejíma rukama vznikaly jak bílé roušky, tak barevné pro děti, ale také experimenty s všíváním filtrů a sáčků z vysavačů.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis vyhodnotil situaci v regionu a ve čtvrtek 19. března požádal Ústřední krizový štáb o uzavření hranic s Německem. Stav nouze vyhlášený Vládou ČR je v našem regionu umocněný faktem, že výrazné procento obyvatel dojíždí za prací za hranice, kde bylo v době natáčení přes 16 tisíc nakažených.

V areálu Karlovarské nemocnice bylo zřízeno odběrné místo pro osoby s podezřením nákazy COVID19. Doplnila se tím služba mobilních odběrů, která již v kraji fungovala.  

Ve středu 4. března, ještě před opatřeními proti koronaviru, se v Sokolově na zimním stadionu odehrálo poslední utkání hokejové sezóny. Proti místnímu HC Baník Sokolov přijeli poměřit síly Trhači Kadaň. Po druhé třetině ale došlo k charitativní části večera. Na protivníka z kategorie nejtěžších totiž narazil jeden z týmu, devítiletý hráč ze 4. třídy Stanislav Franc. Ten v současné době bojuje s „drakem“ - leukémií.

Duben
Rada města Sokolova se zabývala stavem nouze. Nájemci ve vládou uzavřených městských nebytových prostorách získali slevu 100 %, ostatní pak slevu 50 %. 

Balíček slev pro podnikatele i obyvatele zavedlo také město Cheb. Největší položkou bylo odpuštění celkového poplatku za odpady ve výši 700 korun na poplatníka. 

Pomník padlých sovětských zajatců v Sokolově ozdobil nový kovový plot za 600 tisíc korun.  Završena tak byla několikaletá anabáze s úpravou pietního místa. Proběhly také práce na úpravách přilehlého lesoparku.

Ve čtvrtek 16. dubna začaly kontroly klientů domova pro seniory Spáleniště v Chebu. U těch, u kterých by se projevily klinické příznaky nákazy nemocí COVID-19 došlo i odběru vzorků.

Městský dům kultury v Sokolově se podobně jako ostatní zařízení potýkal s faktem, že nebylo možné pořádat hromadné akce pro veřejnost. Jednou týdně, v sobotu večer, se jeden z menších sálů proměnil v centrum živého vysílání na sociálních sítích. 

V neděli 26. dubna si Chebané připomněli 75. výročí osvobození města americkou armádou. V letošním roce bohužel coronavirová nákaza překazila chystané oslavy. Nicméně představitelé města při této příležitosti položili květiny v Městských sadech u památníku 97. pěší divize armády USA, která Cheb 26. dubna roku 1945 osvobodila. Památku 71 Američanů, kteří při osvobozování města padli, tady vedle starosty Antonína Jalovce a místostarostů Miroslava Plevného a Jiřího Černého uctili také ruský generální konzul v Karlových Varech Vladimir Potapkin, senátor za náš region Miroslav Nenutil a Jan Držmíšek z Československé obce legionářské.

Na parkovišti u koupaliště Michal vzniklo dočasné autokino. Jako první svého druhu v kraji začalo fungovat ve čtvrtek 30. dubna.

Květen
Kvůli mimořádnými opatřením probíhal letošní zápis dětí do předškolního vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Cheb bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, tedy elektronickou formou. 

Uskutečnil se premiérový ročník projektu participativního rozpočtu nazvaného Meganápady. Občané poslali celkem 35 návrhů, co ve městě vylepšit. Po jejich posouzení na příslušných odborech městského úřadu prošlo do hlasování 17 návrhů. Zbylé byly vyhodnoceny jako nerealizovatelné. 

Proběhlo plošné testování zaměstnanců chebské části Karlovarské krajské nemocnice. Týmům Armády České republiky, které toto testování provedly pomáhali členové Hasičského záchranného sboru, kteří připravili pracoviště pro odběry vzorků. K dispozici byly tři armádní sanitky s posádkami, z nichž jedna odebírala i vzorky přímo v místě bydliště zaměstnanců nemocnice. 

Budoucí Průmyslový park II. v Chebu získal další důležitou část pozemků. V úterý 19. května došlo k podpisu smlouvy o prodeji téměř dvou hektarů území v okrajových částech budoucího areálu. 

Zbrusu nové zázemí tenisového klubu v areálu Baníku Sokolov za 11 milionů korun slavnostně otevřela přestřižením pásky tenistka světa Markéta Vondroušová. Původní budova sloužila jako zařízení pro stavební dělníky, kteří stavěli v roce 1971 – 72 zimní stadion.

V Chebu, na křižovatce ulic Pražská a Wolkerova, přibyly na semaforech kamery. Ty by měly vylepšit propustnost křižovatky. Pokud se zařízení osvědčí, je pravděpodobné, že město nechá osadit i další místa.

Červen
Letošní již 114. zahájení lázeňské sezony v Jáchymově bylo doslova startem provozu lázeňských zařízení. Do soboty 30. května byly totiž kvůli koronavirové nákaze jáchymovské hotely bez běžné klientely. Samotný program byl zahájen slavnostním průvodem horníků a lázeňských pracovníků v dobových kostýmech v čele s dechovou kapelou. Objevili se také cyklisté, kteří průvod uzavírali. Došlo k symbolickému odhození čtyř roušek s nápisy – Nejistota, Obavy, Pochyby a Strach. 

Nová cyklostezka v Sokolově spojila sídliště Michal s centrem. Víceúčelová městská stezka za 20 milionů korun umožní přístup pěších a cyklistů k institucím (školy, školky), službám (nákupní centra) a do zaměstnání - areál chemických závodů a průmyslová zóna Bohemia. Součástí je vybudování 17 nových parkovacích míst pro kola.

Mezinárodní festival Chebské dvorky proběhl v omezeném rozměru. Chyběly koncerty, divadelní představení i oblíbené workshopy. Důvodem byly vládní nařízení o počtu účastníků, které by pořadatel, Galerie 4, nemohl garantovat. Na zahájení v Klášterní zahradě ve čtvrtek 11. června vystoupil rapper a multižánrový umělec Vladimír 518.

Oficiální převzetí dopravního vozidla březovských dobrovolných hasičů z loňského podzimu se uskutečnilo v náhradním termínu v pátek 12. června. Na vůz 4x4 za 1,3 milionu korun získali hasiči dotaci od HZS Karlovarského kraje 450 tisíc a dalších 450 tisíc z Ministerstva vnitra. Zbytek doplatilo město. Došlo také k usazení sochy sv. Floriána do výklenku nad vraty základny. 

Do poslední chvíle nebylo jasné, zda se uskuteční již 22. ročník sportovně- společenské akce Cheb Open. Turnaj vozíčkářů ve stolním tenise nakonec proběhl v sobotu 13. června ve sportovní hale Hvězdy. 

Vernisáž mimořádné výstavy v chebském Retromuzeu věnovaná mezinárodní přehlídce dechových orchestrů FIJO proběhla ve středu 24. června. Fenomén FIJO oslavil  50 let od svého vzniku a patří k nejznámějším přehlídkám pod širým nebem v republice. Zahájení vernisáže předcházel slavnostní nástup Městského dechového orchestru v čele s mažoretkami.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

weby uniweb