Stavba zkušebního polygonu BMW Group může začít

Na Podkrušnohorské výsypce u Sokolova může začít budování zkušebního polygonu společnosti BMW Group. Stavební povolení pro část testovacích drah projektu BMW Group Vývojové Centrum nabylo právní moci 6. května. Díky tomu v příštích týdnech zahájí společnost BMW Group stavební a zemní práce na svých pozemcích. Generálním dodavatelem stavby části testovacích drah je firma COLAS.

dezinfekce

Podle Petra Pospíšila z BMW Group Czech Republic budou v několika prvních měsících hlavní aktivitou zemní práce a doprava stavebního vybavení. 

„V této fázi projektu předpokládáme objem dopravy okolo čtyř desítek nákladních vozidel denně. Věříme, že toto navýšení dopravy nebude v běžném provozu znatelné,“ informoval Petr Pospíšil.

Pokud bude mít veřejnost jakékoliv otázky či problémy související se začátkem stavebních prací, může se obrátit přímo na zástupce BMW Group, pana Petra Pospíšila, prostřednictvím emailu info.sokolov@bmwgroup.com.

Nové vývojové centrum společnosti BMW Group u Sokolova, které poskytne práci několika stovkám lidí, bude tvořit komplex testovacích okruhů pro vývoj a testování nových technologií v dopravě. Hlavními částmi budou různé dráhy, venkovské silnice a také simulace města. Celkem bude k dispozici 16 různých zkušebních drah o celkové délce přes 100 kilometrů (na úvodním snímku).

Kromě toho na území s rozlohou přibližně 650 hektarů vzniknou rovněž administrativní a provozní budovy, dílny, sklady a další infrastruktura potřebná pro provoz centra a provádění testů a zkoušek. Zprovoznění zkušebního centra je plánováno na rok 2022.

Město Sokolov si záměru společnosti BMW Group vybudovat zkušební polygon v našem regionu velmi cení.

„Už od samého počátku, když se o této možnosti začalo poprvé hovořit, jsme v tomto projektu viděli velkou šanci pro stabilizaci a rozvoj regionu. Je výborné, že se záměr podařilo dotáhnout až do zdárného konce a zahájení stavby už nestojí nic v cestě. V době pro Sokolovsko obzvláště složité je tato zpráva více než pozitivní. Už proto, že se tady nabízí šance na zaměstnání pro značný počet lidí,“ uvedla sokolovská starostka Renata Oulehlová.

Zahájení výstavby předcházelo podepsání smlouvy mezi BMW Group Mobility Development Center a společností Sokolovská uhelná o procesu vedoucím k odkoupení pozemků pro BMW Group vývojové centrum a dalších aspektech vzájemné spolupráce. Od podepsání smlouvy až do zprovoznění nového vývojového centra plánovaného na rok 2022 bude mít BMW Group Mobility Development Center od společnosti Sokolovská uhelná pozemky dlouhodobě pronajaté. 

„BMW Group vývojové centrum hraje důležitou roli při transformaci BMW Group na technologickou společnost. Podpis je dalším krokem k budoucí mobilitě, která bude vyvinuta a odzkoušena v nové lokalitě poblíž Sokolova. Děkujeme společnosti Sokolovská uhelná za velmi konstruktivní a efektivní spolupráci,“ řekl za BMW Group Helwig Lehmann, zodpovědný za výstavbu projektu.

Podpis této smlouvy byl poslední nezbytný přípravný krok před zahájením stavby, který navazuje na již provedené přípravné práce. Obě strany se domluvily i na spolupráci v dalších oblastech. Jde také o další významný krok nejen pro revitalizaci rozsáhlé oblasti mezi obcemi Dolní Nivy, Lomnice a Vintířov, kde nové vývojové centrum vznikne, ale také pro Sokolovsko a celý Karlovarský kraj. BMW Group má za cíl být v regionu dobrým sousedem a být aktivní v oblastech sportu, kulturních a společenských akcí, stejně tak jako v oblasti vzdělávání.

„Podepsání smlouvy s BMW Group, na jejímž základě se začne budovat centrum pro vývoj a testování budoucích technologií, je důležitým krokem pro naši společnost a současně i pro budoucnost našeho regionu,“ řekl Zbyšek Klapka, předseda představenstva společnosti Sokolovská uhelná.

Vkladem Karlovarského kraje v projektu polygonu je výstavba dopravního napojení na budoucí průmyslovou zónu v Podkrušnohorské výsypce na Sokolovsku. Předpokládá se, že silnice, která povede k chystanému vývojovému a testovacímu centru automobilky BMW, by měla být hotova na konci června. Přípravou a realizací projektu byla pověřena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, stavbu provádí společnost STRABAG.

V uplynulém roce silničáři pracovali na rozšíření vozovky a vystavěli opěrnou gabionovou zeď. Po ukončení zimního období se pak naplno rozběhly práce na výstavbě kruhové křižovatky a dokončuje se vyztužený násyp ze zlepšované zeminy. Jakmile bude hotova konsolidace násypu, dojde k pokládce definitivní konstrukční vrstvy vozovky.

„Jsem rád, že práce na stavbě dopravního napojení probíhají podle plánu. Celkové náklady jsou vyčísleny na 92,3 milionu korun s DPH, přičemž akce je ze 100 procent financována z programu RESTART. Jedná se o významný investiční projekt, který do našeho regionu, přinese stovky pracovních míst. To je obzvláště v dnešní době, kdy kromě chystaného útlumu těžby bojujeme i s pandemií koronaviru, která citelně zasáhla ekonomiku našeho regionu, více než potřeba,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Hurajčík.

K výstavbě příjezdové komunikace se Karlovarský kraj zavázal v memorandu, které společně uzavřel s firmou BMW Group a společností Sokolovská uhelná. Následovat bude ještě vybudování veřejného parkoviště včetně nabíjecích stanic pro elektromobily.Zdroj: město Sokolov


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy