Sokolovsko: Sdružení obcí si bude provozovat vodovody a kanalizace samostatně

Sedmadvacítka obcí na Sokolovsku, která společně tvoří vodohospodářské sdružení, respektive vlastnickou společnost, již nebude od roku 2021 pokračovat ve stávajícím modelu, kdy na základě provozních smluv přenechávala provozování vodovodů a kanalizací Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. Na základě platných smluv končí tato spolupráce k 31. 12. 2020. A vše, co souvisí s vodohospodářskou činností, převezme nová společnost Vodárna Sokolovsko.

dezinfekce

Pro města a obce patří zásobování pitnou vodou a následné odvádění odpadních vod mezi absolutní priority. Proto se jednotlivá zastupitelstva (prostřednictvím své společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.) začala zabývat otázkou dalšího období více než dva roky před vypršením stávajících smluv.

„První variantou bylo pokračování v současném modelu, respektive vyhlášení výběrového řízení, a opětovné uzavření nové nájemní smlouvy s vítězem. Na základě vypracovaných odborných studií však byla zvolena druhá možnost, a to samostatné provozování,“ konstatoval sokolovský místostarosta Karel Jakobec. 

Poté následovala řada společných konstruktivních jednání se zástupci provozovatele, respektive akcionáře Vodohospodářské společnosti Sokolov, společnosti Veolia, kdy došlo k vzájemné dohodě obou stran na obchodních podmínkách odprodeje části závodu Sokolovsko. K tomuto účelu byla zřízená nová společnost Vodárna Sokolovsko s. r. o., která od 1. ledna 2021 nahradí současného provozovatele. Stoprocentní vlastnický podíl v ní drží, a tím ji také fakticky ovládá, Sokolovská vodárenská s.r.o., která je vlastníkem místní vodohospodářské infrastruktury. To kromě jiného znamená, že budoucí zisk z hospodaření nového subjektu zůstane přímo v regionu a může tak být efektivně reinvestován do oprav a dalšího rozvoje vodovodní a kanalizační sítě.

„Chceme vytvořit prostředí, ve kterém lze dlouhodobě udržet solidární přístup a tím i regionální cenu,“ sdělil Ing. Vladimír Urban, jednatel Vodárny Sokolovsko s. r.o.

Jak se tedy tato změna dotkne téměř 86 000 obyvatel na Sokolovsku? Vlastně nijak zásadně. Strategickým cílem nově vzniklé společnosti je zajišťovat provozování vodovodů a kanalizací v maximální možné kvalitě a s optimálním zatížením občanů platbou za vodné a stočné.

Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska / Sokolovská vodárenská s.r.o.
Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Chlum svaté Maří, Jindřichovice, Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nové Sedlo, Oloví, Rovná, Sokolov, Staré Sedlo, Stříbrná, Svatava, Šabina, Těšovice, Vintířov.

Více - viz zde.


Zdroj: město Sokolov


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese

Hlavní zprávy

 

NOVÝ RENAULT CAPTUR