Sokolov: Záchranáři mají kvalitnější prostory pro svou práci

V rámci projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ prošlo zařízení stavebními úpravami za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči mimořádným událostem. Kraj na akci získal dotaci a částečně ji spolufinancoval.

dezinfekce

„Stavebními úpravami areálu výjezdové základny, která pracuje v režimu rychlé zdravotnické pomoci a rychlé lékařské pomoci a zajišťuje nepřetržitý 24 hodinový provoz, se nám podařilo vytvořit moderní zázemí pro naše záchranáře i ostatní složky. Umožňuje to nejen kvalitnější přenos informací, ale i zrychlení výjezdů k pacientům. V rámci Karlovarského kraje se jedná o jednu z nejvytíženějších výjezdových základen, proto bylo nutné, aby tomuto faktu odpovídalo i její zařízení a zázemí,“ upřesnil radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.

Základna bude plnit hned několik funkcí najednou.

„Výjezdová základna v Sokolově skýtá také zázemí krizovému štábu Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje při řešení mimořádných událostí a má zde záložní operační středisko, které je pro chod Zdravotnické záchranné služby životně důležitým prvkem,“ doplnil ředitel Zdravotnické záchranné služby Jiří Smetana.

Celkové náklady byly vyčíslené na 18,9 milionu korun. Na realizaci projektu se Karlovarskému kraji podařilo získat dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 16,1 milionu korun, dalších téměř 950 tisíc korun bylo uhrazeno ze státního rozpočtu. Částkou 1,9 milionu korun přispěl Karlovarský kraj.

Stavební práce provedla společnost Inženýrské stavby Sokolov. Třípodlažní budova a objekty garáží jsou zateplené podle předpisů o ochraně energií a zajištěné proti vzlínání zemní vlhkosti. Stavebními úpravami se řešila hlavně dispozice třetího podlaží, kde byly vyměněny výplně dveřních otvorů, podlahové krytiny a rozvedeny nové sítě elektrického a datového vedení. Dále stavebníci rozšířili vjezdy do areálu a nainstalovali také bránu s elektrickým pohonem a s bezpečnostními prvky. V souvislosti s výstavbou došlo i ke zpevnění manipulačních a parkovacích ploch. V areálu byl zbudovaný nový sjezd na přilehlou komunikaci.    Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
26.06.2020 17:30
0 +
 

Hlavní zprávy