Sokolov: Stavba Krejcarové lávky zahájena (TV Západ)

Dlouho očekávaná demontáž a následná výstavba Krejcarové lávky přes Ohři v Sokolově byla zahájena. Významná spojnice sítě cyklostezek a lokality Jižní lom a oblasti jezera Medard je realizována z tzv. 15 ekomiliard.

dezinfekce

„Zaplaťpánbůh, že už se začalo, jsme velice rádi, byť se musíme omluvit veřejnosti, vodákům, za zpoždění, protože vše bylo plánováno tak, aby se to nedotklo přímo vodácké sezóny. Nicméně jsme rádi, že i se zpožděním se opravdu pracuje. V nedávných dnech jsme zdemontovali ocelovou konstrukci, kterou si vezme společnost SOTES pro následné využití na přemostění různých malých potůčků a výměnu lávek zde v našem městě. Tzn., že cyklostezku jsme museli úplně uzavřít. Nicméně chápeme, že cyklostezka je natolik využívána veřejností, že děláme vše pro to, po domluvě se stavbou, abychom v rámci možností pouštěli cyklisty. Co se týče vodáků, tam naše společnost SOTES zhotovila dvě přístupová místa. Vodáci, kteří přijedou ke Krejcarově lávce, která je v opravě a nedovoluje proplutí pod konstrukcí, tak pohodlně lodičky vynesou a o 50 m dále je zase spustí na vodu. Což bývá opravdu běžným jevem na našich řekách, není to nic, co by bylo netradiční. Musím říci, že tam nyní dojde k zajímavé situaci, kdy na cyklostezce se budou potkávat jak cyklisté, pěší, lidé na kolečkových bruslích, tak se budou potkávat s těmi, kdo řeku sjíždí a budou přenášet lodě. Takže zde bychom chtěli veřejnost poprosit o opravdu velikou opatrnost, toleranci, aby k sobě byli ohleduplní,“ uvedl místostarosta Sokolova Jan Picka. 

Umístění nové mostní konstrukce na levobřežní části se téměř shoduje se stávající konstrukcí. Její poloha bude jen mírně posunuta. Lávka pro pěší je navržena jako ocelový zavěšený most o třech spojitých polích s horní mostovkou.

„My jsme opravdu rádi, že zde šetříme městskou pokladnu, protože částka se pohybuje kolem 58 milionů, přičemž 1,8 milionu jde z účtu města. Tzn., že my si tam vybudujeme veřejné osvětlení, kamerový systém a podobné nějaké drobné věci, které jsme si vymysleli, ale drtivá většina – 56 milionů korun jde z Ministerstva financí,“ doplnil Picka. 

Lávka by měla být hotová na podzim příštího roku. Podrobnosti ke stavbě najdete v odkaze v textové části reportáže.

https://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/projekty/krejcarova-lavka-38103 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
NOVÝ RENAULT CAPTUR

Hlavní zprávy

 

NOVÝ RENAULT CAPTUR