Sokolov: První dva říjnové týdny bude uzavřena část ulice Němcové (TV Západ)

V Sokolově se dokončuje řada důležitých staveb na komunikacích, přechody pro chodce a parkovacích ploch. Nejrůznější omezení v dopravě budou v následujících týdnech komplikovat i situaci v centru.

dezinfekce

Nicméně existují připravené plány objízdných tras, které řidiči i MHD budou moci využívat. 

„My jsme se rozhodli, že na těch 14 dní přijmeme opatření pro občany, kteří se dostanou do situace, že opravdu ta vzdálenost k vozidlu, které budou muset přeparkovat jinam, pro ně bude problematická. To znamená, že po dobu čtrnácti dnů bude připravené druhé vozidlo Senior Expres. A já bych chtěl vyzvat občany, pokud se dostanou do situace, kdy nebudou schopni prostě dojít do nějaké delší vzdálenosti, třeba k zaparkovanému vozidlu, aby od pondělka do pátku volali na tísňovou linku Městské policie té 156 - 2 v době od sedmi do patnácti hodin a budeme tuto situaci individuálně řešit. Jinak bych chtěl všechny občany uklidnit. Pro vozidla Integrovaného záchranného systému budou vytvořeny takové podmínky, aby se do těchto prostor dostali. To znamená, opravdu se bavíme pouze o záležitostech, kdy člověk není v přímém ohrožení života. A budeme hledat možnosti, jak mu pomoci během těch čtrnácti dnů. Co je podstatné k tomu samozřejmě říci, že jsme se rozhodli, že vozidlo Senior Expres mohou využívat i ti lidé, kteří nejsou registrovaní na odboru sociálních věcí, což v současné době je věk 70 let a samozřejmě průkazka ZTP/P. Takže kdokoliv bude mít jakýkoliv problém, ať zavolá na Městskou policii. My tu situaci individuálně posoudíme a bude jsme se jí snažit řešit,“ informoval o možnostech starosta Sokolova Petr Kubis.

Opravy ulice Boženy Němcové za zhruba 3 miliony korun navážou na dokončení úprav přechodu na ulici Karla Havlíčka Borovského v místě bývalé vojenské správy. 

„Logicky jsme nechtěli, aby byť na jediný den byly uzavřeny dvě hlavní páteřní ulice ve městě Sokolově. To, co tady začne 2. října, tak to, jak už jsem říkal, je oprava. To znamená, my budeme opravovat obrubníky, kanálové vpusti, vyfrézujeme tento starý povrch a nahradíme ho povrchem novým. Toho, že tato ulice byla uzavřená, tak společnost SOTES využije i k tomu, že budeme dělat dva překopy pro kabely veřejného osvětlení. A také se ozval, a to je jen a jen dobře, jeden z majitelů většího objektu, který této přestávky využije k tomu, že si vymění přívod vody. To je moc dobře, protože tím pádem se nemusíme bát toho, že jakmile doděláme ulici, dáme tam nový povrch, tak za rok, za dva by se ozval někdo, že do ní chce kopat,“ přiblížil místostarosta města Jan Picka. 

Změny dozná trasa Městské hromadné dopravy. 

„Která bude odbočovat nově, protože dojde k vypuštění těch zastávek, které jsou na tomto úseku, takže nově dojde k tomu, že autobusy se budou tady na té křižovatce odklánět do ulice Jeronýmova, která bude jednosměrná a přes sídliště Vítězná projedou zase zpátky k základní škole a tam se napojí na ulici Boženy Němcové. To je směr nahoru. Co se týče směr ze sídliště Michal dolů, tak ty autobusy, a to už jsme několikrát takto realizovali, nebo jedna z linek takto i dokonce jezdí, tak ulicí Sokolovská projedou do ulice Hornická a vlastně přijedou kolem nemocnice. To znamená, že na té křižovatce, na té spodní křižovatce, kde stavba začíná, tak se ty autobusy opět napojí a budou pokračovat do města,“ dodal místostarosta. 

Zmíněné uzavírky budou na sebe navazovat tak, aby minimalizovaly dopravní komplikace. 

„Ta doba uzavírky by měla trvat maximálně 14 dní. Měla by být ukončena někdy kolem patnáctého. S tím, jakmile se uzavírka nebo tato část komunikace opraví, tak hned by se měla uzavřít komunikace Karla Havlíčka Borovského, kde by také již během čtrnácti dnů se měl opravit celý asfaltový povrch. Vlastně v této části,“ uvedl Kubis. 

Zmíněný úsek od kruhového objezdu u Městského úřadu po křižovatku u soudu opravuje Krajská správa a údržba silnic. Zúžení vozovek i zkrácení přechodů na maximální zákonnou normu 6,5 metru je povinností, která vyplývá ze snahy o větší bezpečnost. Řada dalších akcí oprav komunikací v režii města bude pokračovat až do konce roku, ale již nebudou mít větší dopad na plynulost dopravy.

Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024