Sokolov: Po městě vzniknou stovky parkovacích míst (TV Západ)

Po dokončení obchvatů města Sokolova v minulosti se město nyní stále více zabývá parkovacími plochami a tzv. dopravou v klidu. Koncepce vytváření parkovacích ploch ale musí akceptovat i potřeby udržení zelených ploch.


Využívá se proto například místo po demolicích. Příkladem je prostor u kina Alfa v ulici Heyrovského, kde je zatím poslední dokončené parkoviště se 24 místy za 2,1 milionu korun. 

"Postupně realizujeme projekty, kde je již zpracovaná projektová dokumentace, takže na poslední Radě jsme schválili výstavbu dvou nových parkovišť. Je to parkoviště v ulici Sokolovská u Herby, mělo by to být na prostoru bývalého dopravního hřiště. Další parkoviště, které bychom chtěli realizovat, je za Domem zvláštního určení, za bývalou čtyřkou (4. ZŠ, nyní pobytové zařízení Čtyřka). I zde vznikne několik desítek parkovacích míst. My jsme samozřejmě zvažovali, zda tato místa zpoplatnit, ale budeme neustále vycházet z toho, že to jsou záchytná parkoviště, takže touto cestu zatím určitě nepůjdeme," uvedl starosta Sokolova Petr Kubis. 

V ulici Sokolovská za Herbou rozšíří projekt stávající parkovací plochy. Cílem projektu je úprava nevyhovujícího uspořádání komunikace a parkování za bytovým domem čp. 1443 – 1449. Úpravou dojde k rozšíření komunikace a k novému uspořádání stávajících parkovacích stání. Součástí projektu je i návrh nového placeného parkoviště na p.p.č. 1525/3. 

Za Čtyřkou je navrhováno na dvou místech celkem 45 míst za zhruba 9,6 milionu korun. V letošním roce by se mělo dostat k realizaci také parkoviště u školy Běžecká v ulici Vítězná. 

"Kde zejména v ranních hodinách je kolize, protože tam samozřejmě najíždí mnoho rodičů. Takže zde vznikne 19 parkovacích míst s tím, že do budoucna počítáme, že zde vybudujeme i parkoviště tzv. K+R (Kiss and Ride – poznámka redakce), tzn. pro rodiče tak, aby mohli bezpečně vysadit své děti," vysvětlil Kubis. 

Projekčně by město letos chtělo dokončit dvě záchytná parkoviště. Celkem 126 míst by mělo vzniknout v ulici Mánesova a doplnit tím stávající velkokapacitní parkovací plochy. Za projektovou dokumentaci město vydalo 456 tisíc korun. 

"Další parkoviště, které by mělo mít status záchytného parkoviště, je v Sokolově, v areálu Bohemie kde je v současné době písčitá plocha. Takže tady bychom chtěli vytvořit parkoviště pro spodní část města. Zde v současné době komunikujeme i s Leteckou záchrannou službou, protože v těsné blízkosti je přistávací plocha, heliport pro vrtulníky a my, pokud tedy budeme realizovat toto parkoviště, tak se nabízí možnost vybudovat certifikovaný heliport o kus dál," přiblížil starosta. 

Na Bohemii se v projektové dokumentaci za 430 tisíc korun počítá mimo 115 parkovacích míst také s instalací veřejného osvětlení a odvodněním ploch.

"Takto máme připraveno mnoho dalších míst. Řešíme problematiku například u sokolovské tržnice, ale tady dáváme možnost občanům, aby se vyjádřili, protože jsou tam zpracované tři varianty. A my tam chceme zasahovat do travnaté plochy a nechceme jít proti vůli občanů, takže počkáme na jejich stanovisko," popsal starosta. 

Variantní projektová dokumentace parkování v ulici Vrchlického vyšla město na necelých 300 tisíc korun. Součástí rozšíření a revitalizace sokolovského hřbitova bude také rozšíření parkovacích ploch na 76 míst. Na Michalu v Seifertově ulici pak má vzniknout dalších 23 míst, které zvýší kapacitu na celkových 90 stání. 

Po zdemolovaném domě v ulici Svatopluka Čecha má vzniknout 15 nových míst a další pak u nádraží. Zde by město chtělo získat dotaci. 

"Chtěli bychom požádat o finanční prostředky, pokud budou vyhlášené výzvy, v oblasti nádraží v Sokolově, tzn. bývalého depa. I zde máme připravenou projektovou dokumentaci, kde by mohlo vzniknout také záchytné parkoviště pro tuto oblast a zejména pro občany, kteří přijedou do Sokolova na nějakou akci třeba," dodal Petr Kubis. 

Podle projektu by zde mělo vzniknout 85 nových míst včetně 5 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Součástí projektu je oplocení parkoviště. 

weby uniweb zprávy

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
weby uniweb

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby
weby uniweb