Sokolov: Opravy povrchu K. H. Borovského začnou letos (TV Západ)

Hlavní dopravní tepnu v Sokolově, ulici K. H. Borovského, spravuje Karlovarský kraj. Ten vyzval město k převzetí a od té doby probíhají jednání o jejím dalším osudu.

dezinfekce

„My samozřejmě neustále argumentujeme tím, a což je doloženo čísly i z hlediska Dopravního inspektorátu, že to je nejvytíženější komunikace v ORP Sokolov. Je to prostě přivaděč na dálnici a samozřejmě není v možnostech města, aby se do budoucna o tuto komunikaci staralo z hlediska oprav. Navíc opakuji, že města nemohou žádat ze Státního fondu dopravní infrastruktury, což můžou pouze Kraje. Takže se vedla jednání s hejtmanem i s ředitelem Krajské správy údržby silnic a já jsem za to velmi rád a chci poděkovat touto cestou. Dohodli jsme se opravdu na kompromisu, takže k výpravě této komunikace dojde postupně v etapách. První etapa by se měla realizovat v letošním roce, kdy by se měly upravit povrchy. To znamená konkrétně kompletně nový asfaltový povrch od okružní křižovatky před Městským úřadem až po křižovatku Karla Havlíčka Borovského a Jednoty, to znamená v Sokolově u soudu. V další části by se měla opravit samotná křižovatka, kde je zejména problém z hlediska vody, že se tam nějakým způsobem dostává voda a potom tam dochází k rozstřikům. Následná etapa bude vlastně část od křižovatky směrem k bývalé vojenské správě, kolem Pošty 1. A poslední etapa, která by se měla realizovat, tak je vlastně od bývalé vojenské správy po „chemičáku“, to znamená kopec směrem na Michal. A kdyby se měl dělat i odbočovací pruh do ulice Tovární,“ popsal etapy rekonstrukce starosta Sokolova Petr Kubis. 

Krajskou investici doplní město, které zafinancuje přechody pro chodce a v budoucnu i veřejné osvětlení.

„My samozřejmě chceme zejména primárně řešit bezpečnost našich občanů. To znamená, že v té první etapě budeme posouvat přechod pro chodce, který je od náměstí Budovatelů směrem k obchodnímu domu Ural. To znamená, posuneme ho tak, aby tam byla potřebná viditelnost. S tím souvisí samozřejmě vytvoření i ostrůvků tak, aby tam byly rozhledové poměry. A souběžně s tím budeme vlastně vytvářet nový přechod pro chodce, který bude v K. H. Borovského u bývalé vojenské správy a zejména z toho důvodu, že zde sídlí mateřská škola,“ dodal Kubis.

V souvislosti s rekonstrukcí vozovky dojde také k úpravě parkování a ve výhledu i opravám kanalizační sítě a vodovodního řadu. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy