Sokolov: Nezbytné opravy postupně uzavřou některé chodníky

Úplné uzavírky místních komunikací budou platit postupně od 14. dubna během letošního roku na různých místech v Sokolově. Souhlas vydal Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad v souladu s předchozím souhlasem Policie ČR, Dopravní inspektorát Sokolov a vlastníka komunikace. Jedná se o chodníky v celkem jedenácti ulicích města, které bude letos opravovat společnost SOTES.

dezinfekce

Úplná  uzavírka provozu místních komunikací je plánována pro tyto komunikace:  – chodník ul. Jednoty ID 1a.2, ul. Karla Čapka ID 104c, chodník ul. Dukelská ID 145c.1 od křižovatky ul. Bratislavská do č. p. 660, chodník ul. Rooseweltova - pozemku p.č. 171/3 a 171/2, ul. Mánesova ID 009c.1, chodník ul. Poláčkova od křižovatky ul. Sokolovská do křižovatky ul. Gagarinova, ul. Tyršova ID 047c, ul. Švabinského ID 219c, vše v katastrálním území a obci Sokolov podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zemní práce na komunikaci budou probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení účastníků silničního provozu a chodců. Pro bezpečný průjezd vozidel zůstane zachována šíře vozovky min. 2,75 m. Pracovní místo bude řádně ohraničeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob dle platných norem. Výkopové práce budou prováděny podle vyjádření správců podzemních zařízení o existenci podzemních zařízení v místě překopu a za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN. Výkop musí být zabezpečen proti případnému pádu do výkopu, zejména v noci (osvětlení, ohrazení, přechodový můstek pro chodce apod.).


Zdroj: město Sokolov

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
čt 16.04.2020 15:00
0 +
 

Hlavní zprávy