Sokolov: Na zimáku může začít druhá etapa úprav šaten

Město Sokolov jako investor podepsalo smlouvu na další etapu stavebních úprav šaten na zimním stadionu. Zhotovitelem je společnost ZISTAV Karlovy Vary, která realizovala rovněž první etapu rekonstrukce šaten na sokolovském „zimáku“ (na snímku).

dezinfekce

Předpokládaný termín provedení druhé etapy je od 27. dubna do 3. srpna. Náklady jsou kolem 3,4 milionu korun včetně DPH.

Stavební úpravy šaten zimního stadionu – II. etapa navazují na I. etapu, která byla ukončena v roce 2019. Jedná se o úpravy dispozic šaten pro jednotlivé věkové skupiny hráčů, doplnění hygienického vybavení, opravy konstrukcí, povrchů a podlah. Dále budou provedeny úpravy instalací, doplnění vzduchotechnického zařízení, elektrické požární signalizace, slaboproudých rozvodů atd.

Bourací práce - demontují se dveřní křídla, sanitární vybavení, svítidla. Vybourají se zárubně, nové dveřní otvory, podlahové vrstvy v určeném rozsahu, příčky, obklady, prostupy pro vzduchotechnické potrubí. Budou odstraněny všechny nepotřebné rozvody instalací.

Nově bude postavena část vnitřních příček, část zůstane zachována. Stěny budou místně vyspraveny, nové omítnuty, v sociálních zařízeních budou obloženy podlahy a stěny. Budou osazeny nové vnitřní dveře se zvýšenou odolností proti poškození. 

Při stavbě dojde ke kompletní instalaci nových rozvodů teplé a studené vody, rozvodů topení, elektro silno i slaboproudu, instalaci nových zařizovacích předmětů. Prostory šaten budou nuceně větrány. Na fasádě objektu šaten zimního stadionu bude osazena vzduchotechnická jednotka. Budou osazena nová vzduchotechnická potrubí.

Stavební práce by neměly nijak zásadně narušit provoz zimního stadionu.Zdroj: město Sokolov


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy