Sokolov: Město pomůže podnikatelům úlevami na nájemném

Město Sokolov se snaží pomoci podnikatelům těžce zasaženým mimořádnými opatřeními přijatými kvůli epidemii koronaviru. Rada města proto na svém jednání ve středu 1. dubna přijala usnesení o snížení, případně prominutí nájemného za užívání městských nebytových prostor pronajatých k podnikání. A to počínaje datem vyhlášení mimořádných opatření až do jejich odvolání.

dezinfekce

Rada města udělila v souladu s příslušnými zákony jednateli společnosti Sokolovská bytová s. r. o., pokyn, aby za období od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020 prominul, popřípadě snížil nájemné u podnájemních vztahů o užívání prostor sloužících podnikání, a to ve výši 25 procent v případě prodejen uvedených v bodu I odst. 1 mimořádných opatření a ve výši 50 procent v případě ostatních prodejen, vyjma činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Dále pak za období od 1. 4. 2020 do doby trvání mimořádného opatření podle mimořádných opatření prominul, popřípadě snížil nájemné u podnájemních vztahů o užívání prostor sloužících podnikání, a to ve výši 50 procent v případě prodejen uvedených v bodu I odst. 1 mimořádných opatření a ve výši 100 procent v případě ostatních prodejen, vyjma činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Stejně bude postupováno rovněž u nájemců prostor v Městském domě kultury Sokolov.


Zdroj: město Sokolov

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy