Sokolov: Město pomáhá podnikatelům snížením nájemného

Za současné složité ekonomické situace, kdy zvyšování cen v podstatě všech vstupů velmi těžce dopadá na podnikatelský sektor, je vítaná jakákoliv pomoc alespoň částečně eliminující tyto negativní vlivy. Proto se rada města Sokolov rozhodla snížit od dubna nájemné pro podnikatele užívající pro svou činnost městské prostory. A to o padesát procent.


Snížení nájemného, které zatím platí do konce června, se týká podnájemníků Městského domu kultury i městské společnosti Sokolovská bytová. „Naši podnikatelé jsou v těžké situaci. Nejdříve je drtila pandemie koronaviru. Po ní přišel raketový růst cen energií a negativní ekonomická odezva na válečný konflikt na Ukrajině. Proto se rada rozhodla poskytnout úlevu na nájemném, aby pomohla podnikatelům snadněji a rychleji vyrovnat se s dopady pandemie. A také aby mohli případně upravit své podnikatelské záměry podle aktuálního vývoje,“ uvedla starostka Renata Oulehlová.

Město Sokolov pomohlo místním podnikatelům už jednou, a to v roce 2020 v době koronavirové pandemie. Rada města tehdy přijala usnesení o snížení nebo případně prominutí nájemného za užívání městských nebytových prostor pronajatých za účelem podnikání. A to počínaje březnem 2020 až do odvolání mimořádných opatření.

Zdroj: Město Sokolov


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Abonentní koncert 2

Hlavní zprávy

 

NetConcert Monica Mancini
seo uniweb