Region: Restart ekonomiky řešili v kraji zástupci vlády (TV Západ)

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr životního prostředí Richard Brabec navštívili Karlovarský kraj ve čtvrtek 3. září, aby společně s vedením kraje a starosty měst a obcí řešili restart ekonomiky našeho regionu. Během tiskového brífinku po jednání padlo také přirovnání k cestě vlakem, který nesmí nám nesmí ujet a zároveň by měl všechny projekty dovézt do cíle – k jejich realizaci.

zprávy uniweb weby

„Karlovarský kraj si najal externí agenturu a samozřejmě využíváme i své personální kapacity. Připravili jsme obsáhlý materiál, který čítá deset projektových fiší, které jsme v rámci projektu Just Transition Fund odeslali na příslušné ministerstvo. Tento materiál rozpracovává jednotlivé oblasti, které bychom chtěli do budoucna řešit právě přípravou projektových dokumentací k tomu, abychom si na ty finanční prostředky mohli dosáhnout. Domnívám se, dnes to již zaznělo, že víc než kdy jindy, je důležité vytvořit aktivní komunikační platformu. Tzn., starostové, kraj, jednotlivá ministerstva a ještě jsme přivítali i tu skutečnost, že ministerstva se budou snažit vytvořit samostatný podprogram na podporu rozvoje jednotlivých projektových dokumentací. My, jako kraj, jsme v současné době před otázkou, vzít si úvěr, načerpat finanční prostředky, protože nesmíme, jak zde zaznělo, si nechat ty vlaky ujet. Je to jedinečná příležitost, opravdu je to cesta k nové budoucnosti. Musíme se smířit s tím, že těžba uhlí v kraji prostě skončila - končí. Neustále se ozývá, že je potřeba hledat nové investory, nové pracovní příležitosti a s tím samozřejmě související problematiku energetiky. Tím, že končí Sokolovská uhelná, je potřeba řešit problematiku odpadového hospodářství. A ptáte-li se, jak by náš kraj měl vypadat. Tak je to samozřejmě na diskuse a na příležitosti, které se kraji naskýtají. Určitě je potřeba jít cestou moderních technologií, cestou např. BMW, které zde máme. V současné době se snažíme jednat s kýmkoliv, kdo by kraji mohl přinést ten benefit, který očekáváme. Dnes jsme o tom hovořili i s paní ministryní, s panem ministrem. Ve vzduchu visí poměrně velmi zajímavý projekt. Pokud by se nám ho podařilo dostat do kraje, tak je to třeba 2500 nových pracovních míst,“ uvedl bez dalších podrobností hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis. 

V nově vyjednaných podporách z EU mohou uhelné kraje včetně Karlovarského získat stamiliardy korun. 

„Nejen, že jsme dostali ty rychlé peníze, tzv. React-EU, za které musíme projekty pořídit a vše profinancovat do konce roku 2023. Máme i velký fond obnovy, tzv. Recovery and Resilience Fund, který samozřejmě také potřebujeme zazávazkovat do roku 2023 s tím, že proplácet je možné až do roku 2026. Pro regiony Restartu se ale vyjednal i tzv. Just Transition Fund neboli fond pro spravedlivou transformaci, kde jen pro tyto tři kraje je zhruba 7,5 miliardy euro. A zároveň ještě kritéria, závisí to na konkrétních hodnotách, jak se to bude vyvíjet. Jsou to obrovské peníze, když jsme debatovali s panem hejtmanem o tom, že bude mít peníze pro svůj region plus moravskoslezský a ústecký, nebude soutěžit se zbytkem České republiky. Tak je potřeba se skutečně zasoustředit na přípravu projektů. Což nám samozřejmě cizí není ani na úrovni vlády, protože se budeme snažit obecně pomoci příjemcům v oblasti přípravy projektů. Celá suma - když vezmu kohezi, nové nástroje, nové fondy tak skutečně dosahuje velikosti skoro 960 miliard korun. Což je samozřejmě nejvíce, co jsme, kdy pro Českou republiku měli,“ přiblížila ministryně Dostálová. 

Příležitost, která se již nebude opakovat, je podle ministra Richarda Brabce zároveň velkou výzvou pro všechna města v regionech, aby byly projekty připravené. 

„Je nyní strašně důležité mít z čeho vybírat. Mít doslova horu projektů, z nichž potom budeme vybírat, které jsou realizovatelné do roku 2023, nebo řekněme, kde lze uzavřít smlouvu či nějaký závazek, které jsou poté realizovatelné v pozdější době. Umím si představit, že Karlovarský kraj má velké restrukturalizační projekty. Již dnes má tzv. projektové fiše. Poté budeme společně rozdělovat do těch jednotlivých vláčků tak, aby jely úspěšně všechny k cíli. Některé prostě pojedou dříve a některé později. Je to zcela bezprecedentní částka, kterou Česká republika má možnost využít a která velmi pravděpodobně, nechci být patetický, se již nikdy v tomto objemu nebude opakovat. Je naším ne úkolem, ale naší povinností, zajistit všemi silami, aby ty peníze byly dobře vynaloženy a speciálně v těchto restrukturalizovaných krajích tak, aby došlo k jejich restrukturalizaci a z uhelných krajů se staly prosperující kraje, které budou mít moderní ekonomiku. Navíc víme, že v Karlovarském kraji je ještě souběh problémů, které se týkají lázeňství z důvodů Covidu. Takže zde je to ještě speciálně opepřeno tím dalším problémem a také právě proto jsme i jako první tady,“ doplnil ministr Brabec. 

Karlovarský kraj má připraveno několik desítek projektů, které by mohly získat podporu ze jmenovaných zdrojů. Podrobnosti k okruhům najdete v textové části reportáže. 

Přehled oblastí, pro které má Karlovarský kraj zpracované projektové fiše (v rámci těch oblastí je přes 80 dílčích projektů, ty se budou třídit a vybírat). Kraj spolupracuje se společností Grant Thornton, která má dlouholeté zkušenosti s přípravou obdobných projektů pro soukromý i veřejný sektor:

1) Digitální páteř kraje

2) Projekty pro nové využití a rozvoj obnovených lokalit v Karlovarském kraje

3) Výstavba plynového zdroje pro CZT včetně zvýšení účinnosti a udržení CZT

4) Podpora malých a středních podniků (grantové schéma)

5) Podpora inovací v KVK

6) Posílení oběhového hospodářství

7) Čistá energie

8) Nové příležitosti pro tradiční odvětví KVK (grantové schéma)

9) Čistá mobilita (grantové schéma)

10) Rozvoj lidského potenciálu

Celkový finanční objem zmiňovaných více než 80 projektů v 10 oblastech je nyní téměř 37 mld. Kč, ale zůstává to otevřené dalším možnostem.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Policie České republiky, KŘP Karlovarského kraje

Hlavní zprávy

 

Kamiq restart 2
seo uniweb