Region: Při akci Speed Marathon překročilo rychlost přes 120 řidičů

V pátek dne 14. srpna 2020 v rámci celé Evropy proběhla dopravně bezpečnostní akce organizace ROADPOL pod názvem SPEED MARATHON, která byla zaměřena na dodržování stanovených limitů rychlosti jízdy.

dezinfekce

V naší republice se jednalo již o čtvrtý ročník, který byl organizován za podpory spoluobčanů. Široká veřejnost měla možnost prostřednictvím webového portálu www.bezpecnecesty.cz navrhnout místa, kde dle jejich názoru nejvíce dochází k překročení nejvyšší povolené rychlosti. Návrhy, policie vyhodnotila a vybrala stanoviště, které dávají pro měření rychlosti smysl a jsou pro zastavení a následnou kontrolu vozidel bezpečné. V našem Karlovarském kraji se jednalo o zhruba 40 míst, na kterých v průběhu 24 hodin po určitou dobu dopravní policisté měřili rychlost.

Do této akce byly zapojeny téměř tři desítky policistů, kdy policie využila veškerou měřící techniku, kterou krajské ředitelství disponuje.

Celkem bylo zkontrolováno 285 řidičů. I přesto, že každý rok je tato akce předem medializována - viz zde, lidé se na určených měřících místech podílejí a poté jsou přesná stanoviště a časy zveřejněné, zjistili policisté překročení dovolené rychlosti jízdy u 126 řidičů. Z celkového počtu policisté vyřešili na místě 92 přestupků a zbylých 34 oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Z tohoto počtu je patrná neukázněnost řidičů motorových vozidel, kteří si neuvědomují, že nedodržení nejvyšší dovolené rychlosti patří mezi druhou z nejčastějších příčin dopravních nehod a  tímto nešvarem a porušením zákona jsou způsobovány dopravní nehody s nejvážnějšími následky na zdraví a životech.

Dalšími přestupky bylo v 11 případech nepoužití bezpečnostního pásu či zádržného systému a v 8 případech nevyhovující technický stav vozidla.


nprap. Eva Valtová


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy