Region: Na projekty z našeho kraje půjdou další ekofinance

V závěru října schválila meziresortní komise řešení ekologických škod jmenovaná vládou ČR další dva projekty z Karlovarského kraje, které získají peníze z programu odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Jedná se o projekt využití lokality Jižní lom II. v Sokolově a o revitalizaci území v okolí nádrží Velká a Malá Anna v Novém Sedle.


„Na jednání meziresortní komise jsme schválili a doporučili k financování dva projekty z Karlovarského kraje za přibližně 88,5 milionů korun včetně DPH. Oba jsou ze Sokolovska na územích, která je třeba revitalizovat po těžbě,“ informoval Ing. Karel Jakobec, člen této komise a náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiku.

Prvním projekt má název „Sokolov, Jižní lom II. – výstavba dopravní a technické infrastruktury I. etapa“. Záměr reaguje na skutečnost, že historicky kvůli těžbě hnědého uhlí zaniklo v okolí města Sokolova několik sídel, namísto kterých se nyní plánuje nová výstavba rodinných domů. „Ve dvou etapách by mělo vzniknout cca 56 parcel. Komise zatím odsouhlasila žádost o úhradu nákladů na I. etapu projektu s celkovým počtem 36 parcel o výměře cca 1000 metrů čtverečních,“ doplnil Karel Jakobec. V rámci projektu se vybuduje příjezdová komunikace s parkovacími místy napojená na komunikaci Citická, dále inženýrské sítě k budoucím stavebním parcelám. Plánuje se vodovod, splašková a dešťová kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení, vedení včetně přípojek. V projektu se počítá i se sadovými úpravami a s výstavbou sportovních nebo volnočasových ploch, jako je např. multifunkční, workoutové nebo dětské hřiště. Celkové předpokládané náklady projektu činí 86 milionů korun s DPH.

Druhým projektem je „Revitalizace území Velká a Malá Anna - parkovací plochy pro návštěvníky – I. etapa“ v Novém Sedle s předpokládanými náklady 2,5 milionu korun včetně DPH. Cílem projektu je vybudovat parkovací místa pro návštěvníky, kteří přijíždějí k oblíbeným vodním nádržím. Parkovací plochy vzniknou v místní části "U řezníka" a spolu s nimi vyroste na místě i nová zeleň. „Jakmile ministerstvo financí obdrží veškeré podklady, zahájí přípravy zadávacích řízení. Předpokládáme, že zadávací řízení začnou v průběhu příštího roku a koncem roku 2023 by mohla odstartovat realizace prací,“ doplnil náměstek Jakobec. 

Karlovarský kraj má v rámci programu tzv. 15 miliard, aktuálně díky RE:STARTU 18 miliard, v současné době v realizaci několik projektů:

Výsypka Antonín – infrastruktura (revitalizace Antonínských mostů) 

Plochy pro rozvoj Habartova - Sluneční čtvrť

Nové Sedlo příprava území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Hornická kolonie“

Revitalizace vodní nádrže Malá Anna v Novém Sedle

Krejcarova lávka v Sokolově

Dále Ministerstvo financí ČR připravuje nebo realizuje zadávací řízení na projekty:

Volnočasový areál Chodov - Bílá Voda

Revitalizace území dotčeného těžbou hnědého uhlí Dolní Rychnov - soustava vodních nádrží - I. etapa a II. etapa

Revitalizace území po těžbě – Chlum Svaté Maří – sever

Zdroj: Krajské listy


NetConcert Bobby Shew

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO Studio

Hlavní zprávy

 

NetConcert Monica Mancini
seo uniweb