Region: Mladí youtubeři mohou zkusit štěstí v soutěži

Karlovarská agentura rozvoje podnikání pořádá již 2. ročník soutěže pro žáky základních, středních a vysokých škol v Karlovarském kraji. Cílem soutěže je vzbudit kreativního ducha, ale i podpořit lokální patriotismus v rámci kampaně Žijeme regionem (www.zijemeregionem.cz).

dezinfekce

Svoje názory mohou vyjádřit prostřednictvím komunikačního kanálu, který je mezi mladší generací velice oblíbený, tedy pomocí nahraného krátkého videa. Projekt se koná pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petra Kubise. Soutěž probíhá od 15. 2. 8:00 do 30. 3. 12:00 hodin.

Tři nejlepší v každé kategorii se mohou těšit na nový mobilní telefon a také VIP vstupenky na 6. ročník festivalu UTUBERING (https://praha.utubering.cz), který proběhne v sobotu 25. dubna v pražských Letňanech. Výherci tak dostanou příležitost setkat se hvězdami youtube scény. Druhé a třetí místo v každé kategorii vyhrává rovněž vstupenky na UTUBERING 2020. Témata jsou rozdělená ve dvou kategoriích a souvisí s profesní budoucností v případě první kategorie a se vztahem ke Karlovarskému kraji (domovu) v případě druhé kategorie. Do soutěže se mohou hlásit jak jednotlivci, tak i žáci základních škol, základních uměleckých škol, středních a vysokých škol působících na území Karlovrského kraje. Vyhlášení výherů soutěže se uskuteční nejpoději do 20. dubna a o výhercích rozhodne odborná porota i veřejnost prostřednictvím svého hlasování pomocí „likes“ jednotlivých nahraných videí, které budou zveřejněny na FB stránce Žijeme regionem (od 1. 4. 9:00 do 3. 4. 9:00).

Registrace do soutěže proběhne prostřednictvím elektronického přihlašovacího formuláře, jenž je k dispozici k vyplnění na webových stránkách www.zijemeregionem.cz a který zašle nahrané video přes úschovnu (www.uschovna.cz) na e-mailovou adresu: soutez@karp-kv.cz.

Obecná specifika soutěže 
1. kategorie – téma „Čím budu, čím chci být“

- Zaměřeno na žáky základních škol (7. – 9. tříd), prvního stupně víceletého gymnázia (sekunda, tercie, kvarta) a žáky základních uměleckých škol. Jednotlivec natočí krátké video (typu youtuber).

Cíl soutěže:
- žáci se seznamují s obory, se druhy prací, s možnostmi a pracovním prostředím v kraji, s institucemi, firmami a podniky, získávají informace a přemýšlejí o možném povolání
- žáci diskutují o budoucím povolání (mezi sebou, doma s rodiči, ve škole)
- žáci se učí hravou formou prezentovat svůj názor 

2. kategorie – téma „Proč chci zůstat v Karlovarském kraji, proč se mi tu líbí, proč stojí za to tady žít.“
- Žák střední školy a gymnázia (kvinta až oktáva), žáci vysoké školy. Jednotlivec natočí krátké video (typu youtuber) na dané téma.

Cíl soutěže:
- úvaha a možnost sdělení svého názoru hravou formou – proč žiji a chci po studiu žít a pracovat v Karlovarském kraji, proč se zajímám o Karlovarský kraj, svůj region
- podpora patriotismu žáků
- použití videí pro pozitivní vztah k regionu (např. v kampani Žijeme regionem).


Zdroj: město Sokolov


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
út 18.02.2020 16:00
0 +
 

Hlavní zprávy