Region: Malé obce získají 9 milionů na vodovody a kanalizace (TV Západ)

Na svém červnovém jednání schválili zastupitelé Karlovarského kraje finanční příspěvky na dostavbu nebo rozšíření vodovodního řadu nebo kanalizace. Dotace jsou určené obcím do 2000 obyvatel.

james bond net concert

"Karlovarský kraj každý rok, už asi 15 let, poskytuje dotace na drobné vodohospodářské stavby. Je to z toho důvodu, že menší obce mají problém dosáhnout na nějaké větší dotace, aby mohly řešit svoji vodárenskou infrastrukturu. Takže Karlovarský kraj výrazně pomáhá a nejinak tomu bylo i v letošním roce. Získali jsme 10 žádostí s celkovou výši přes 17 milionů 700 tisíc korun. Protože ale v rozpočtu pro letošní rok je 9 milionů korun, znamenalo to z naší strany určité krácení. Se všemi žadateli jsme komunikovali a i přes toto krácení, všichni o dotaci stojí, takže jim bude poskytnuta. Tyto stavby v průběhu letošního či příštího roku budou provedeny. Většinou to slouží k přivedení vodovodu či odkanalizování nějakých místních částí či odlehlejších lokalit. Jsem velmi rád, že v letošním roce požádala třeba i obec Bublava, která dlouhá léta byla ve vážných hospodářských problémech, a že dojde k odkanalizování této části, nebo Hroznětín v lokalitě Velký Rybník, kde v současné době splašky částečně kontaminují vodní plochu Velký Rybník. Toto jsou všechno věci, které velmi rádi podpoříme tak, aby se zlepšila kvalita životního prostředí pro obyvatele Karlovarského kraje," uvedl uvolněný zastupitel Karlovarského kraje Karel Jakobec. 

Krajské peníze pomohou Hroznětínu s pokračujícím projektem odkanalizování okolí Velkého rybníka.

"Je to svým způsobem unikátní krajinný prvek – je to rybník na kopci, což nebývá pravidlem. Samozřejmě je to velká rekreační lokalita, která tomu Velkému Rybníku přináší nějaký další prospěch, ale zároveň i spoustu negativních věcí. Opravdu zde již není pouze pro rekreaci. Změnilo se to už v sídlo k trvalému bydlení. Máme zde řádově 300 až 350 lidí s trvalým pobytem. K tomu víme, že tu máme dalších 100 až 150 lidí, kteří jsou tu trvale, celoročně, aniž by byli přihlášeni k pobytu. Sezonně se tu pak pohybuje 1,5 až dva tisíce lidí na rekreačních objektech. Samozřejmě tato zátěž je pro přírodní lokalitu vzhledem k neexistenci infrastruktury naprosto zásadní a bohužel škodlivá," popsal místostarosta Hroznětína Zdeněk Jánský.

Z celé lokality je zatím odkanalizovaná jen malá část.

"Je připravena další etapa – zasíťování, která je naplánována na příští rok. Díky dotaci z Úřadu Karlovarského kraje se nám podaří celou tuto akci zafinancovat s tím, že k tomu máme i příspěvek od Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a samozřejmě příspěvek města Hroznětín. Tato etapa vychází po vysoutěžení zhruba na 3,5 milionu bez DPH. Dotace od kraje je přibližně 1,2 milionu a zhruba milion je příspěvek Vodohospodářského sdružení. Takže něco přes milion bude přispívat město na tuto lokalitu," dodal Jánský.  

Finance využijí i Ovesné Kladruby, které mají v plánu provedení vrtu a vybudování vodojemu s úpravnou vody. Následně se předpokládá napojení vodojemu na plánovaný vodovod. Stavět se také bude tlaková kanalizace v Radošově, kde je zároveň třeba prodloužit vodovod v lokalitě „Za Mokřadem“. V Těšovicích zase vymění vodovodní řad v trase a zruší stávající vodovod, který dosloužil.

loop jazz

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

loop jazz club
seo uniweb