Region: Krajští hasiči získají dotaci na věcné vybavení i na prováděné zásahy

Rada Karlovarského kraje schválila individuální dotaci Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje na rok 2023 ve výši 5,9 milionu korun. Prostředky jsou určeny na naplňování koncepce plošného pokrytí území našeho regionu jednotkami požární ochrany a na zkvalitnění jejich věcného vybavení. ?


„Krajští hasiči od nás získají celkem 5 920 000 korun, přičemž dotace je rozdělena na investiční a neinvestiční část. V rámci té první, která je vyčíslena na 3,1 milionu korun, budou peníze využity například na pořízení nerezových van a umyvadel do chemicko-technických dílen, na nákup záchranného člunu na tekoucí vodu či kompresoru na plnění tlakových lahví, jež jsou součástí dýchacích přístrojů. Z neinvestičních prostředků pak budou hrazeny zásahy prováděné na komunikacích druhé a třetí třídy v regionu a zafinancována bude také regionální meteorologická služba. Tu využívají kromě hasičů i ostatní složky integrovaného záchranného systému. Hasiči se dočkají rovněž nových osobních ochranných pracovních prostředků a celkově by tato dotace měla přispět k vytvoření kvalitnějších podmínek pro výkon jejich náročné služby,“ upřesnil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Ačkoliv má Karlovarský kraj v současnosti vypsán dotační program na podporu hasičů, finanční prostředky z něj mohou čerpat pouze jednotky sborů dobrovolných hasičů jednotlivých obcí. Z tohoto důvodu byla podpora Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje řešena prostřednictvím individuální dotace.

Zdroj: Krajské listy

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
weby uniweb

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby
seo uniweb