Region: Karlovarský kraj slavnostně vyhlásil výsledky ankety Senior roku 2023

V kulturním centru v Březové u Sokolova se konalo vyhlášení výsledků ankety Senior roku, kterou Karlovarský kraj každoročně vyhlašuje pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje. Do letošního ročníku bylo nominováno celkem 27 seniorů, titul Senior roku získalo 8 vybraných osobností.

dezinfekce

„Senior roku je veřejností velmi oblíbenou anketou, o čemž svědčí počet nominovaných. Těší mě také fakt, že lidé si všímají činnosti a skutků našich seniorů a představují nám je prostřednictvím nominací. Právě poukázání na aktivní život seniorů je cílem této ankety. Smekám před nasazením a přístupem k životu všech nominovaných. Vybrat ty, kteří získají titul, je vždy velmi těžké, ale já věřím, že už samotná nominace v anketě je malou výhrou,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.  

Nominace do ankety zasílala široká veřejnost, o oceněných pak rozhodli členové Rady Karlovarského kraje. Nominovat bylo možné seniora ve věku od 60 let žijícího v Karlovarském kraji. Podmínkou pro přijetí nominace pak byl také stručný popis aktivit seniora. Přijato bylo celkem 155 nominačních lístků.          

„Také touto anketou se snažíme seniorům ukázat, že je považujeme za nezbytnou součást naší společnosti. Chceme jim dokázat, že si velmi vážíme jejich moudrosti a životních zkušeností. Jsem velmi rád, že se nám každoročně schází tak vysoký počet anketních lístků. Znamená to, že senioři v Karlovarském kraji žijí velmi aktivně a ostatní si jejich nadšení pro věc velmi váží,“ doplnit radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár. 

Ocenění předával hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, další členové Rady Karlovarského kraje a vždy také starosta obce, v níž oceněný senior bydlí. Kromě titulu Senior roku získali pamětní listy, květiny, dárkové šeky na nákup, poukázky do lékárny, dárkové koše, drobné dárky od Karlovarského kraje a projektu Senior Pas a též ceny od přítomných zástupců jednotlivých měst a obcí. V rámci slavnostního odpoledne vystoupil zpěvák Martin Max a k poslechu a tanci zahrála skupina Bohemian Marching Band ze Sokolova.       

Medailony oceněných titulem Senior rou 2023:  

Petr Richter (79 let, Karlovy Vary) 

Petr Richter je amatérský herec, režisér a hudebník. Celý svůj život spojil s městem Karlovy Vary. Narodil se a do třinácti let žil v Praze, byl sólistou dětského sboru Bambini di Praga. Vyučil se elektrikářem, vystudoval průmyslovou školu a pak se přestěhoval do Karlových Varů, kde jako technik vystřídal několik zaměstnání, naposledy působil ve výrobním družstvu Vřídlo. V roce 1966 se stal členem divadelního souboru v Karlových Varech, z něhož se postupně vyvinulo nynější Divadelní studio D3 se sídlem v Husovce. Ztvárnil téměř stovku rolí. Již v seniorském věku hrál například: Bartolo - Nejbláznivější den, Hachamel – Andělé všedního dne, Haugvic - Psí kůže a mnoho dalších. Dodnes je k vidění jako Fabrizio v Goldoniho Náměstíčku. Od roku 1994 jako herec spolupracuje s Divadlem Dagmar. V současné době ho lze na komorní scéně divadla „U“ se sídlem na střední pedagogické škole v Drahovicích vidět v inscenaci Pánská jízda. Spolupracoval také s Karlovarským městským divadlem. Věnuje se režii, na kontě má zhruba dvacet inscenací, oceněny byly např.  Kulhavý mezek, Zlatá blecha, Píseň o Viktorce, Srnky. V roce 2009 získal Čestné uznání V. K. Klicpery, v roce 2011 mu byl na návrh Svazu českých divadelních ochotníků udělen Zlatý odznak J. K. Tyla za dlouholetou aktivní činnost v oblasti ochotického divadla a celoživotní zásluhy o jeho rozvoj. Petr Richter spojil celý svůj život s městem Karlovy Vary a jeho obyvatelům přináší svým herectvím, hudbou a režírováním radost téměř šedesát let.      

Pavel Suchý (75 let, Březová u Sokolova)            

Pan Suchý je dlouholetým aktivním občanem města Březová, a to jak v oblasti sportu, kultury tak i společenského života a samosprávy. Jeho hlavní činností je mnohaletá aktivita v rámci zdejšího fotbalového klubu Olympie Březová. U fotbalu se pohybuje desítky let, po ukončení aktivní sportovní kariéry zůstal u klubu aktivní i jako pořadatel a člen organizačního výkonného výboru. Dodnes funguje při domácích zápasech jako hlavní pořadatel. Rovněž byl dlouholetým předsedou sportovní komise města, často se podílel na organizacích národních a mezinárodních sportovních akcí ve městě (střelba z praku, biketrial), stál i např. u zrodu tradičního Setkání měst a obcí se společným názvem Březová - Brezova. Spolupodílel se na organizaci mnoha kulturních akcí ve městě i v místním kulturním domě, kde fungoval jako dlouholetý správce. Je dlouholetým zastupitelem a aktivně se zajímá o společenský, sportovní a kulturní rozvoj města. Výše zmíněné aktivity vykonává i nyní jako penzista.       

Anna Sedláčková (84 let, Sokolov)           

Paní Anna Sedláčková pracuje více než 30 let pro lidi bez nároku na odměnu. Je předsedkyní Okresní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v Sokolově. Organizuje cvičení pro seniory v tělocvičně 4. základní školy v Sokolově a sama jedenkrát týdně dvě hodiny vede cvičení. Zajišťuje zdravotní cvičení pro seniory v bazénu. Organizuje i jiné aktivity, kde jde vždy příkladem. Čtyři týdny v roce aktivně vede rekondiční pobyty seniorů, plně se věnuje celodenní náplni. Jedná se o práci časově, fyzicky i psychicky náročnou, ona však vše dělá s láskou.

František Nádvorník (75 let, Horní Žďár)  

František Nádvorník je členem cyklistického oddílu TJ Plamen Chodov od roku 2000. Od začátku členství v TJ se plně věnoval mládeži jako instruktor. V roce 2005 úspěšně absolvoval trenérský kurz v Pardubicích. Jeho trenérská činnost je zaměřena zejména na disciplínu horských kol, o kterou je mezi mládeží největší zájem. V současné době vede osmičlenný kolektiv dětí ve věku 7-10 let. Pro činnost dovede nadchnout i rodiče, se kterými je v úzkém kontaktu a o všem dění je informuje. Pořádá s nimi i společenské akce, jako např. oblíbený závod Kolo pro rodinu nebo letní soustředění. Z pozice člena výkonného výboru TJ se podílí na organizaci chodu jednotky a pořádání cyklistických závodů v Chodově. V roce 2016 byl zvolen předsedou jednotky TJ Plamen Chodov. Za rok 2019 v anketě  Sportovec roku byl v Chodově oceněn jako Osobnost sportu. 

Jana Hegerová (70 let, Karlovy Vary)        

Paní Hegerová je nejen seniorkou, ale také skvělou lidskou bytostí, která v sobě nese neuvěřitelnou laskavost, vstřícnost a touhu pomáhat druhým. I přes svůj seniorský věk je stále zaměstnankyní Městského zařízení sociálních služeb v K. Varech Drahovicích. Její náplní je i neocenitelné zapojení v městské komunitní zahradě pro seniory. Paní Hegerová se aktivně angažuje při organizaci různých setkání a aktivit pro členy této zahrady. Vždy se snaží vytvořit prostředí, ve kterém se senioři cítí podporováni, sdílejí své zkušenosti a navzájem se obohacují. Paní Hegerová je také známá svou neustálou ochotou pomoci. Kdykoliv je potřeba, nabídne pomocnou ruku a je připravena naslouchat. Její obětavost je inspirativní pro všechny kolem ní. Navzdory výzvám, které život přináší, paní Hegerová si udržuje svůj elán a pozitivní přístup k životu. V současné době se potýká s vážnou nemocí, což by mnohé zlomilo, ale ona se rozhodla, že se nepodvolí nemoci a bude žít naplno a dávat příklad všem kolem sebe. Její odhodlání a síla jsou obdivuhodné. Má neuvěřitelnou schopnost nalézt radost a krásu v každém dni. Je to vzor nejen pro seniory, ale pro všechny, kteří čelí obtížím. Její příklad ukazuje, že věk a nemoc nemusí být překážkou pro plnohodnotný a smysluplný život. S jejím nadšením a pozitivním přístupem dokáže paní Hegerová povzbudit každého, s kým přijde do kontaktu. Je to vzor pro ostatní seniory, jak aktivně žít a dávat svůj přínos společnosti. 

Stanislav Pilát (74 let, Sokolov)     

Pan Stanislav Pilát je člověk, který ve svém životě vždy pracoval pro lidi. Pracoval celý život u Policie ČR na pozici psovod. Ve svém volném čase spolupracoval s organizacemi, které se věnovaly práci s dětmi, pořádal ukázky své práce na dětských táborech, dětských dnech atd. Byl členem několika kynologických klubů, kde podporoval výcvik psů majitelů všech věkových skupin. Pořádal sám dětské dny, vymýšlel programy pro děti. Svou prací výborně reprezentoval Karlovarský kraj, hlavně pak město Sokolov. Pan Pilát se věnuje podpoře kynologie v kraji stále. Ještě v seniorském věku fungoval jako podpora kynologů z věznic v Karlovarském kraji a pomáhal zakládat útulek pro psy Vránov pod MP Sokolov. Stále se věnuje střelbě, občas navštěvuje střelnici v Lomnici, kde se zapojuje do aktivit “staré gardy".

František Jurčák (74 let, Hranice)  

Pan Jurčák je bývalý starosta města Hranice, který i po svém odchodu nadále spolupracuje s vedením města. Stal se také velice aktivním ve spolkovém životě. Stojí v čele místní organizace zahrádkářů a okresní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami. V těchto funkcích každoročně pořádá množství kulturních a společenských akcí, jedná se například o Den seniorů, Vánoční setkání, Prvomájovou veselici, Mariánskou pouť a další. Pro seniory organizuje každoročně 1-2 zájezdy. Stojí též za fungováním komunitní moštárny. S vedením města vyjednává další kulturní program pro seniory v podobě koncertů, divadel a další. Vždy si dokáže udělat čas, pomáhá lidem a umí najít konstruktivní řešení v případě problémů.

Věra Medvecká (67 let, Kynšperk nad Ohří)         

Paní Medvecká pracovala v Kynšperku nad Ohří jako výtvarník propagace v MKS Kynšperk nad Ohří. Od roku 1982 působila jako učitelka Výtvarného oboru ZUŠ Kynšperk nad Ohří až do důchodového věku. I v penzi dva roky učila dospělé a seniory. Osm let vedla při Kurz paličkování a keramiku při ZUŠ. Její odchovanci se soustředili do skupiny Karlovarských krajkářek a scházejí se a vystavují dodnes. V roce 1993 byl na její popud založen Sbor ochotnického divadla v Kynšperku. Soubor je rozdělen na část pro dospělé a část pro děti. V souboru působí do současnosti, a to  jako výtvarnice - vyrábí kulisy, kostýmy, masky a rekvizity. Od založení Spolku přátel ZUŠ působila jako místopředseda. Kvůli zkvalitnění profese studovala při zaměstnání Dramatickou konzervatoř v Plzni. Spoluúčastnila se pořádání Plesu MKS a ZUŠ, kde spolupracovala aktivně na výtvarném a dramatickém programu.  V současnosti stále vypomáhá ZUŠ ve výtvarném i literárně-dramatickém oboru. Stále působí jako vedoucí Ochotnického divadla „D“ Kynšperk nad Ohří a osobně vede dětskou skupinu. Je stále aktivní v oblasti kultury, spolupořádání kulturních akcí, plesu ZUŠ, vánočních trhů -jarmarků. V letech 2003-2007 byla kronikářkou města, za vedení kroniky byla oceněna.

Zdroj: Krajské listy


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy