Region: Dotace pomáhají udržet obchody v malých obcích

Provozování obchodů v malých obcích je spíše veřejnou službou než podnikáním, které by majitelům přinášelo horentní zisky. Navíc v době, kdy se razantně zvyšují náklady na jejich fungování, je finanční podpora ze strany státu i kraje pro mnohé z nich doslova životně důležitá.

dezinfekce

Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání odsouhlasila rozdělení a následné poskytnutí dotací u 18 žadatelů v programu Podpory malých prodejen na venkově „Obchůdek 2021+“. O poskytnutí finančních prostředků u zbývajících 4 žadatelů bude ještě jednat krajské zastupitelstvo. Z celkové alokace pro Karlovarský kraj bude využito 2 602 278 korun.

„Karlovarský kraj má svůj vlastní program v rámci Programu obnovy venkova zaměřený na vesnické prodejny, z něhož lze už dva roky čerpat prostředky na investiční výdaje. V letošním roce si mohly obce požádat až o 200 tisícovou dotaci, přičemž pro tento titul jsme měli vyčleněno 750 tisíc korun. Celkem podpoříme 2 žádosti obcí v souhrnné výši 400 tisíc korun. Tou druhou, daleko významnější možností podpory, je právě vyhlašovaný dotační program formou grantového schématu pod Ministerstvem průmyslu a obchodu, kde jsou pro každý kraj alokovány 4 miliony korun, což je o 1 milion korun více než v loňském roce,“ uvedl krajský radní pro oblast rozvoje venkova a zemědělství Vít Hromádko.

Žadatelem o dotaci z programu Obchůdek 2021+ mohla být obec nebo podnikatelský subjekt, který provozuje maloobchodní prodejnu, jež se nachází v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž část má do 1000 obyvatel a zároveň se na jejím území nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků. Výše dotace se pohybovala v rozsahu od 50 do 130 tisíc korun. Na Krajský úřad Karlovarského kraje bylo doručeno celkem 28 žádostí o dotaci, z toho 6 bylo ze strany žadatelů stornováno. Prostředky směřují do obcí napříč celým regionem, zmínit lze například Útvinu, Dolní Nivy, Nové Hamry, Libavské Údolí, Krásnou, Verušičky nebo Bublavu.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy