Region: Cesty krajem vedly tentokrát do horských měst

Tradiční setkání zástupců kraje se starosty měst a obcí se uskutečnila také v Jáchymově a Božím Daru. K hejtmanovi Petru Kulhánkovi a radnímu Vítu Hromádkovi se tentokrát přidala i radní Oľga Haláková a náměstci hejtmana Karel Jakobec a Vojtěch Franta. Program jednání obsahoval body, které spadají právě do jejich gescí.

dezinfekce

„Jsem velmi rád, že jsme se tentokrát vydali v posílené sestavě, protože problematika některých projednávaných témat je složitá a bylo proto potřeba, aby byli přítomni ti, kteří se v jednotlivých oblastech nejlépe orientují. Jedná se například o možnosti využívání národních dotačních titulů z oblasti kultury, životního prostředí a tématu UNESCO,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Se starostou Michalem Balážem a místostarostkou Ladou Baranek projednali zástupci kraje umístění budoucího Návštěvnického centra UNESCO, které by mohlo využívat prostory v historickém domě čp. 8. V návrhu jsou uvedeny čtyři objekty, podporu kraje má však zejména budova v Jáchymově, a to zejména v souvislosti s hornickou a těžební historií města. Mezi dalšími projednanými tématy byl například také plánovaný vznik CHKO Krušnohoří a problematika oprav opěrných zdí a komunikací, jež jsou pro tuto oblast typické. Hejtman přislíbil, že se pokusí apelovat na náměstka ministra pro místní rozvoj, aby byl tento specifický faktor zohledňován v dotačních programech. Projednány byly možnosti využití krajských  dotačních titulů na opravu historické hřbitovní zdi a využití národních dotačních programů na údržbu památek, které se nachází na území města. Také jáchymovské trápí nedodržování povolené rychlosti při průjezdu obcí, hejtman proto propojil vedení města s Policií ČR, která se bude zabývat možnostmi, jak tomuto jevu ve městě zamezit.

V Božím Daru představili zástupci města hlavní problémy, které v současné době spatřují v rozhodování o umístění fotovoltaických systémů na střechy domů v historickém centru a v památkové zóně města. Hejtman přítomné seznámil se snahou kraje a na úrovni Asociace krajů ČR, jejímž cílem je vytvoření jednotné metodiky, podle které by se mohlo posuzovat umístění panelů a zamezit tak situaci, kdy o tomto rozhoduje jedinec dle subjektivního názoru. Shrnuta byla také aktuální situace ohledně vzniku CHKO a zástupci města byli informováni o konání jednání, kde se bude projednávat výhradně tato problematika. Na programu bylo také téma zabývající se honitbou a dotačním programem podporující zástřelné. Obě strany se shodly, že je nutné, aby došlo k regulaci spárkaté zvěře v lesích, která v nich páchá zásadní škody. Projednán byl také aktuální stav strategického projektu obnovy hotelu na Klínovci, kde odbor regionálního rozvoje poskytuje metodickou podporu. Tradičně nechybělo ani téma dopravy, konkrétně se jednalo o apel na zachování omezení vjezdu do horských oblastí pro tranzitní dopravu ve směru od Horního Žďáru, a to v souvislosti s plánovaným vybudováním nového dopravního  napojení na průmyslovou zónu. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
NOVÝ RENAULT CAPTUR

Hlavní zprávy

 

Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese