Region: Cesty krajem vedly tentokrát do horských měst

Tradiční setkání zástupců kraje se starosty měst a obcí se uskutečnila také v Jáchymově a Božím Daru. K hejtmanovi Petru Kulhánkovi a radnímu Vítu Hromádkovi se tentokrát přidala i radní Oľga Haláková a náměstci hejtmana Karel Jakobec a Vojtěch Franta. Program jednání obsahoval body, které spadají právě do jejich gescí.


„Jsem velmi rád, že jsme se tentokrát vydali v posílené sestavě, protože problematika některých projednávaných témat je složitá a bylo proto potřeba, aby byli přítomni ti, kteří se v jednotlivých oblastech nejlépe orientují. Jedná se například o možnosti využívání národních dotačních titulů z oblasti kultury, životního prostředí a tématu UNESCO,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Se starostou Michalem Balážem a místostarostkou Ladou Baranek projednali zástupci kraje umístění budoucího Návštěvnického centra UNESCO, které by mohlo využívat prostory v historickém domě čp. 8. V návrhu jsou uvedeny čtyři objekty, podporu kraje má však zejména budova v Jáchymově, a to zejména v souvislosti s hornickou a těžební historií města. Mezi dalšími projednanými tématy byl například také plánovaný vznik CHKO Krušnohoří a problematika oprav opěrných zdí a komunikací, jež jsou pro tuto oblast typické. Hejtman přislíbil, že se pokusí apelovat na náměstka ministra pro místní rozvoj, aby byl tento specifický faktor zohledňován v dotačních programech. Projednány byly možnosti využití krajských  dotačních titulů na opravu historické hřbitovní zdi a využití národních dotačních programů na údržbu památek, které se nachází na území města. Také jáchymovské trápí nedodržování povolené rychlosti při průjezdu obcí, hejtman proto propojil vedení města s Policií ČR, která se bude zabývat možnostmi, jak tomuto jevu ve městě zamezit.

V Božím Daru představili zástupci města hlavní problémy, které v současné době spatřují v rozhodování o umístění fotovoltaických systémů na střechy domů v historickém centru a v památkové zóně města. Hejtman přítomné seznámil se snahou kraje a na úrovni Asociace krajů ČR, jejímž cílem je vytvoření jednotné metodiky, podle které by se mohlo posuzovat umístění panelů a zamezit tak situaci, kdy o tomto rozhoduje jedinec dle subjektivního názoru. Shrnuta byla také aktuální situace ohledně vzniku CHKO a zástupci města byli informováni o konání jednání, kde se bude projednávat výhradně tato problematika. Na programu bylo také téma zabývající se honitbou a dotačním programem podporující zástřelné. Obě strany se shodly, že je nutné, aby došlo k regulaci spárkaté zvěře v lesích, která v nich páchá zásadní škody. Projednán byl také aktuální stav strategického projektu obnovy hotelu na Klínovci, kde odbor regionálního rozvoje poskytuje metodickou podporu. Tradičně nechybělo ani téma dopravy, konkrétně se jednalo o apel na zachování omezení vjezdu do horských oblastí pro tranzitní dopravu ve směru od Horního Žďáru, a to v souvislosti s plánovaným vybudováním nového dopravního  napojení na průmyslovou zónu. 

weby uniweb zprávy

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
weby uniweb

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby
seo uniweb