Projekty, na které nezbyly v třetí vlně kotlíkových dotací finance, by mohly získat podporu

Podali jste žádost o kotlíkovou dotaci a kvůli vyčerpané alokaci jste se ocitli v zásobníku projektů? Pak nezoufejte. Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém posledním zasedání odsouhlasilo podání žádosti o dotaci do podprogramu Ministerstva životního prostředí ČR s názvem „Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření."

dezinfekce

Prostřednictvím něho je možné dofinancovat projekty, na které již nezbyly finanční prostředky v rámci třetí vlny kotlíkových dotací.

„V současnosti čeká kvůli vyčerpané alokaci na dofinancování více než 400 projektů v hodnotě 42 milionů korun. Pokud bychom byli s naší žádostí u ministerstva životního prostředí úspěšní, mohli bychom uspokojit více než polovinu z nich. Konkrétně by se jednalo o podporu dalším 241 projektům v celkové výši 26 556 017 korun,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Dalibor Blažek.

Podporu by získaly projekty s pořadovým číslem až 950. S jejich dofinancováním se pak počítá v průběhu září či října letošního roku.

„V prosinci by ještě mělo dojít k přerozdělení celorepublikových zbytků z nevyčerpaných dotací ze všech kol kotlíkových dotací. To znamená, že by se mohly uvolnit peníze i na další projekty s vyšším pořadovým číslem. Z tohoto důvodu doporučujeme všem zájemcům o kotlíkové dotace, aby i nadále předkládali své žádosti, protože existuje reálná šance, že i ony mohou být nakonec úspěšné,“ doplnil Dalibor Blažek.

Ve třetí vlně kotlíkových dotací mohou o dotaci žádat majitelé rodinných domů, v nichž se nachází kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu. Na pořízení tepelného čerpadla či automatického kotle na biomasu lze získat dotaci až do výše 120 000 korun, na kotel na biomasu s ručním přikládáním nejvýše 100 000 korun a na plynový kondenzační kotel až 95 000 korun. Díky kotlíkové dotaci zpětně obdrží 75 až 80 procent způsobilých výdajů dle typu nového zdroje. Doposud bylo v rámci třetí vlny kotlíkových dotací proplaceno na 341 žádostí v celkovém objemu 37 660 320 korun. V realizaci se v současnosti nachází 256 žádostí.

Podrobnosti o dotačním programu naleznete na webových stránkách Karlovarského kraje.


Zdroj: Krajské listy Karlovarského krajeKomentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese

Hlavní zprávy

 

Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese