Nevyhovující serpentiny mezi obcemi Brložec a Lažany nahradí nová silnice

Cestování pro řidiče bude na Toužimsku opět o něco bezpečnější. Rada Karlovarského kraje odsouhlasila přípravu zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany, přeložka serpentiny.“ Projekt bude realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a celkové předpokládané náklady činí zhruba 21,8 milionu korun včetně DPH.

dezinfekce

„Předmětem stavby je odstranění dnes již nevyhovujících serpentin a výstavba přeložky silnice II/207 v nové trase s novým směrovým i výškovým uspořádáním dle současných technických norem. Modernizace komunikace zajistí plynulejší, bezpečnější a také energeticky méně náročnější provoz. Přeložka navíc bude navazovat na úseky, které již byly zmodernizovány v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2018 a 2019. Základním hodnotícím kritériem pro nás bude ekonomická výhodnost nabídky,“ upřesnil náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství Martin Hurajčík. 

Projekt zahrnuje modernizaci a novostavbu komunikace v celkové délce 697 metrů. Součástí stavebních prací bude bourání asfaltových ploch a sejmutí ornice, nové řešení silnice, včetně dvou propustků, instalace nového dopravního značení, kácení a náhradní výsadby stromů a rekultivace ploch v původních serpentinách. Stavba bude probíhat za částečné uzavírky s umožněním průjezdu po provizorní komunikaci.


Zdroj: Mgr. Veronika Svobodová, tisková mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy