Návrh krajského rozpočtu počítá s nižším provozním schodkem

Karlovarský kraj by měl v letošním roce hospodařit s příjmy ve výši 7,099 miliardy korun a s výdaji dosahujícími 8,028 miliardy korun. Část celkových příjmů a výdajů přitom zahrnuje 4,290 miliardy korun účelových dotací z ministerstva školství na přímé výdaje v regionálním školství. Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu, tedy plánovaný schodek ve výši -928, 8 milionu korun, tvoří zejména náklady na předfinancování a spolufinancování projektů s dotací z EU a ze státního rozpočtu.

zprávy uniweb weby

Vedení kraje se podařilo dosáhnout snížení původně plánovaného provozního schodku, a to i přes skutečnost, že do návrhu rozpočtu byly zapracovány nejen negativní dopady snížení daňových příjmů kraje v důsledku pandemie COVID-19, ale rovněž i dopady schváleného daňového balíčku.

Celkem se musel kraj v návrhu rozpočtu na letošní rok vypořádat s velkým propadem daňových příjmů, který ve srovnání se schváleným rozpočtem kraje předchozího roku 2020, činí celkem 396 milionů korun. Návrh rozpočtu schválili krajští radní, Zastupitelstvo Karlovarského kraje se jím bude zabývat na svém jednání 1. února 2021.

„Rozdíl mezi příjmy a výdaji je dán projektovým schodkem, který činí náklady na předfinancování investic, jež jsou pak zaplaceny z fondů Evropské unie a státního rozpočtu. Dále schodkem provozním, který jsme snížili z původních 152 milionů na 59 milionů Kč, což se nám podařilo na základě nalezení úspor ve shodě s odbory krajského úřadu," vysvětlil hejtman Petr Kulhánek. 

V roce 2021 bude kraj pokračovat v naplánovaných investičních akcích, které nechce ani přes plánovaný propad daňových příjmů omezovat.

„Pokračovat bude revitalizace areálu nemocnice v Chebu, na niž se pro rok 2021 počítá v návrhu rozpočtu s částkou ve výši 120 milionů korun, počítáme s další etapou revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně, na kterou máme v letošním roce z rozpočtu kraje naplánováno 294 milionů korun. Dokončuje se stavba depozitáře krajské knihovny, pro rok 2021 je v rozpočtu na tuto akci plánováno ještě 20 milionů. V návrhu rozpočtu jsou vyčleněny finanční prostředky i na další důležité investice, uvedu například projekt Karlovarské krajské nemocnice na modernizaci přístrojového vybavení,“ upřesnil hejtman.

Kraj se také chystá na přípravu projektových dokumentací k výstavbě budovy Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary (15 mil. Kč), na vybudování společného operačního střediska integrovaného záchranného systému (8 mil. Kč) a na novostavbu budovy školy Střední školy živnostenské Sokolov (5,5 mil. Kč). 


Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy

 

seo uniweb