Kraj vybral zpracovatele územní studie pro Krušné hory

Zpracovatelem Územní studie Krušné hory - západ (dostupnost rekreace) se na základě výsledku výběrového řízení stane Architektonické studio Hysek, s. r. o. z Plzně. Jeho úkolem bude připravit územní plánovací podklad, který zahrne aktuální vývojové trendy Krušnohoří, pomůže obcím vyhodnotit dopady změn v území a zkoordinovat své aktivity.


V první etapě vzniku územní studie budou provedeny základní průzkumy a rozbory. Její zpracování potrvá do poloviny tohoto roku.

„Krušné hory jsou specifickým územím, ve kterém se koncentruje řada významných zimních i letních druhů sportů a rekreačních aktivit, nachází se zde množství přírodních, kulturních a montánních památek. Část území byla loni zapsána na Seznam UNESCO. To vede ke zvyšujícímu se zájmu o Krušné hory a k rostoucímu počtu domácích i zahraničních turistů. Pořád ale musíme vnímat, že pro rozvoj cestovního ruchu je třeba mít připravenou dopravní infrastrukturu včetně parkovacích míst, informační systémy, ubytovací a stravovací kapacity. Navíc je nutné to vše sladit s potřebami občanů v krušnohorských obcích,“ uvedl krajský radní Josef Janů.

Území, které bude studie řešit, zahrnuje 39 obcí. V době konzultací zadání územní studie však kraj oslovil na sedm desítek subjektů, jejichž připomínky byly do zadání zapracovány, případně se s nimi dál bude pracovat.

„V analytické části územní studie bude provedena analýza dostupných dokumentací a podkladů, prověří se aktuální stav dopravy či páteřních turistických tras z hlediska jejich funkčnosti. V návrhové části pak zpracovatel definuje potřeby a stanoví zásady pro rozvoj a regulaci cestovního ruchu při zachování jedinečnosti území Krušných hor. Navrhnout může například nové prvky dopravní infrastruktury, úpravy ve vymezení turistických tras či nasměrování turistů od nejvytíženějších středisek směrem k ostatním oblastem Krušných hor,“ popsala Jana Kaválková z odboru regionálního rozvoje.

V rámci pořizování územní studie proběhne také veřejná konzultace návrhu s odborným výkladem zpracovatele. Do řešení chce kraj zapojit starosty horských obcí i další významné aktéry v území. Studie bude dokončena na jaře 2021.


Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje

NetConcert Angelique Kidjo

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
seo uniweb