Kraj vybral zpracovatele územní studie pro Krušné hory

Zpracovatelem Územní studie Krušné hory - západ (dostupnost rekreace) se na základě výsledku výběrového řízení stane Architektonické studio Hysek, s. r. o. z Plzně. Jeho úkolem bude připravit územní plánovací podklad, který zahrne aktuální vývojové trendy Krušnohoří, pomůže obcím vyhodnotit dopady změn v území a zkoordinovat své aktivity.

dezinfekce

V první etapě vzniku územní studie budou provedeny základní průzkumy a rozbory. Její zpracování potrvá do poloviny tohoto roku.

„Krušné hory jsou specifickým územím, ve kterém se koncentruje řada významných zimních i letních druhů sportů a rekreačních aktivit, nachází se zde množství přírodních, kulturních a montánních památek. Část území byla loni zapsána na Seznam UNESCO. To vede ke zvyšujícímu se zájmu o Krušné hory a k rostoucímu počtu domácích i zahraničních turistů. Pořád ale musíme vnímat, že pro rozvoj cestovního ruchu je třeba mít připravenou dopravní infrastrukturu včetně parkovacích míst, informační systémy, ubytovací a stravovací kapacity. Navíc je nutné to vše sladit s potřebami občanů v krušnohorských obcích,“ uvedl krajský radní Josef Janů.

Území, které bude studie řešit, zahrnuje 39 obcí. V době konzultací zadání územní studie však kraj oslovil na sedm desítek subjektů, jejichž připomínky byly do zadání zapracovány, případně se s nimi dál bude pracovat.

„V analytické části územní studie bude provedena analýza dostupných dokumentací a podkladů, prověří se aktuální stav dopravy či páteřních turistických tras z hlediska jejich funkčnosti. V návrhové části pak zpracovatel definuje potřeby a stanoví zásady pro rozvoj a regulaci cestovního ruchu při zachování jedinečnosti území Krušných hor. Navrhnout může například nové prvky dopravní infrastruktury, úpravy ve vymezení turistických tras či nasměrování turistů od nejvytíženějších středisek směrem k ostatním oblastem Krušných hor,“ popsala Jana Kaválková z odboru regionálního rozvoje.

V rámci pořizování územní studie proběhne také veřejná konzultace návrhu s odborným výkladem zpracovatele. Do řešení chce kraj zapojit starosty horských obcí i další významné aktéry v území. Studie bude dokončena na jaře 2021.


Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy