Karlovy Vary: Projekt Keramky byl zařazen do strategických (TV Západ)

V červnu letošního roku byl schválen Regionální stálou konferencí Karlovarského kraje finální seznam projektů doporučených k zařazení do Plánu spravedlivé územní transformace. Mezi 11 strategických projektů se dostala také rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech.

dezinfekce

„Střední průmyslová škola keramická je jedinou školou v Karlovarském kraji, která učí kreativní, umělecké, obory. Vzhledem k významu sklářství a porcelánu, který je pro náš region velmi důležitý, tak pochopitelně škola, která produkuje odborníky na toto odvětví, je potřeba, aby měla velmi dobré zázemí. Proto projekt již má nějakou fázi. Běží dlouho. Byl vlastně také vybrán mezi ty strategické projekty, protože sami hodnotitelé uznali, že projekt je natolik důležitý pro transformaci celého regionu a pro rozvoj těchto dvou průmyslových odvětví, že byl mezi ty strategické zařazen," vysvětlil radní Karlovarského kraje pro oblast školství a sportu Jindřich Čermák.

Cílem projektu je rekonstrukce a modernizace vzdělávacího zázemí školy, jejíž historická budova je již několik let mimo provoz z důvodu havarijního stavu. Tím, že projekt za 680 milionů korun patří mezi strategické, znamená, že se počítá s financováním hned v první vlně.

„A že se předpokládá jeho co nejrychlejší realizace. Samozřejmě, že když řeknu co nejrychlejší, tak to v tomto případě znamená pět, šest let. Pokud by nebyl zařazen mezi strategické projekty, tak by to trvalo určitě ještě o nějaký ten rok déle,“ dodal Čermák.

Vítězná studie Petr Hájek ARCHITEKTI, s. r. o. vzešla ze tří návrhů renomovaných architektonických kanceláří. Zachovává část historických budov, navrhuje moderní přístavbu a celý areál pojímá jako propojení školy a veřejného prostoru. 

„V současné době historická budova včetně obytného domu je v havarijním stavu. Výuka zde nemůže probíhat. V těchto místech stojí stávající objekt z 60. let, kde probíhá veškerá výuka školy. Snažili jsme se zachytit v řešení projektu tradici – proto zde zůstal zachován historický objekt. Domníváme se, že je určitou dominantou této části Rybář. Zároveň jsme chtěli, aby budova školy odrážela i moderní umění, které chceme, aby se zde odehrávalo. V historické části budou jak odborné učebny, tak např. kanceláře vedení školy. V nové části potom ve spodních patrech budou různé dílny. V dalších podlažích budou např. učebny jazyků. V nejhořejším podlaží, kde máme rozptýlené osvětlení ze severu, budou např. výtvarné ateliéry. Zde – v této části máme tělocvičnu a nad ní hřiště na střeše. Je zde také terasa, kterou je možné využívat pro venkovní výuku. A v té přední části do ulice máme vývěsný štít školy. Tzn., že zde máme části, kde budou výstavy, výstavní prostory jak pro stálé výstavy, tak pro ty, které se nám budou v průběhu času měnit. Navazuje na to kavárna a knihovna,“ popsala budovy na modelu vedoucí Odboru regionálního rozvoje Jana Kaválková. 

Náročná modernizace bude probíhat za provozu.

„Bohužel není možné provoz školy někam přemístit či utlumit dočasně, takže už v architektonické studii je tato záležitost velmi pečlivě řešena. Bylo to jedno ze stěžejních kritérií pro výběr vítězné varianty tak, aby to bylo řešeno co nejefektivněji. V první fázi se předpokládá, že se zrekonstruuje historická část. Zdemoluje se tzv. obytný objekt a na jeho místě, v další části volného pozemku, se začne stavět nová budova. Ta se ale nedokončí celá, protože to je modulový systém. Někde v těchto místech se stavba dočasně ukončí. Teprve poté, až bude moci dojít k přesunutí výuky do těchto prostor, tak bude demolován současný objekt ze 60. let a nová stavba bude dostavěna o dva chybějící moduly,“ vysvětlila postup Kaválková. 

Škola nabízí mimo jiné unikátní obory pro studenty, a také se počítá s možností pro rekvalifikaci některých profesí spojených s transformací regionu.

„Bude to mít přínos v několika rovinách. Bude to mít obrovský přínos pro samotné město Karlovy Vary, kde dojde k revitalizaci celé čtvrti, kde se keramická škola nachází. Dále to bude mít přínos i pro samotnou školu, např. ve spolupráci s vysokými školami, kde by rádi konali různé projekty, ať již třeba se Západočeskou univerzitou nebo třeba „UMPRUMkou“ v Praze. V neposlední řadě přínos bude také, že se očekává spolupráce s jiným strategickým projektem v rámci Fondu spravedlivé transformace, a to s kanceláří pro kreativní region – kanceláří 4K, kde se právě očekává, že by tam byla velmi úzká spolupráce mezi touto nově vytvořenou kanceláří a keramickou školou,“ vypočítal přínosy radní Čermák. 

Souhrnné informace o projektu najdete na stránkách Karlovarského kraje v sekci Územní plánování.
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum-kraj/SUPS-KV.aspx

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024