Karlovy Vary: Policie zajistila sedm cizinců

Ve středu 7. července letošního roku byla v ranních hodinách cizineckou policií Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje realizována v Karlových Varech kontrolní akce, která byla zaměřena na kontrolu oprávněnosti pobytu cizinců na území České republiky. Při této akci bylo policisty zajištěno celkem sedm osob cizí státní příslušnosti ve věku od 34 let do 59 let, které na území České republiky pobývaly neoprávněně.

james bond net concert

S jedním z těchto cizinců bylo vedeno správní řízení o správním vyhoštění z území členských států Evropské Unie. U zbylých šesti cizinců byl jejich neoprávněný pobyt ukončen udělením výjezdního příkazu, a to z toho důvodu, že na území České republiky vstoupili v rozporu s platným ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky, které zakazuje vstup na území České republiky cizincům, kteří nespadají do zde uvedených výjimek, a to za účelem ochrany obyvatelstva před zavlečením nemoci Covid-19 do České republiky.

Všichni cizinci se tím, že vstoupili na území České republiky, zároveň dopustili přestupku na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví dle zákona o ochraně veřejného zdraví. Tyto přestupky byly policisty oznámeny věcně příslušnému správnímu orgánu.

Všech sedm cizinců musí Českou republiku opustit v době stanovené výjezdním příkazem.

nprap. Jakub Kopřiva

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

loop jazz club
seo uniweb