Karlovy Vary: Most Kpt. Jaroše čeká oprava

Práce na přípravě opravy mostu Kpt. Jaroše v Karlových Varech pokračují. Na mostě přes Chodovský potok došlo před časem k průhybu komunikace. Zhotovitelská společnost SMP CZ, a.s. se zavázala tuto závadu odstranit na své náklady. Realizaci opravy neovlivní nedávná reorganizace společnosti.

dezinfekce

„Rád bych vyvrátil pochybnosti, které jsme zaznamenali v regionálním tisku, že vlivem reorganizace naší společnosti je oprava mostu v ohrožení. Chtěl bych město Karlovy Vary jako našeho smluvního partnera, stejně jako všechny obyvatele ujistit, že veškeré závazky plynoucí z uzavřených smluv bezezbytku dodržíme. V rámci interní reorganizace došlo sice ke zrušení divize zaměřené na menší lokální zakázky, ale veškeré běžící projekty, ke kterým patří i most Kpt. Jaroše, byly přesunuty do našich hlavních divizí. Mostní stavbu ve Dvorech tak bude mít na starosti Divize 1 – Mosty a tato změna nebude mít sebemenší vliv na technickou úroveň prováděných prací. Naopak, využije plně schopností týmu Divize 1, který v posledních letech realizoval i technicky ojedinělé stavby, jako otáčení mostu nad Hracholuskou přehradou, vysouvání mostu přes Labe mezi obcemi Valy a Mělice a mnoho dalších,“ vysvětluje výkonný ředitel a člen představenstva společnosti SMP CZ Jan Freudl.

Nedávno provedená zátěžová zkouška potvrdila, že most bude možné opravit. V současné době probíhají jednání o technickém řešení a načasování opravných prací. Na technickém návrhu spolupracuje společnost SMP CZ s experty z ČVUT.

„Oceňuji korektní jednání zástupců společnosti a jejich přístup v hledání co nejpřijatelnější varianty opravy. Naší snahou je provést opravu mostu Kpt. Jaroše ještě v letošním roce a s minimálním dopadem stavebních prací na dopravu a průjezd lokalitou,“ doplňuje náměstek primátorky města Petr Bursík.

Most Kpt. Jaroše byl vybudován v roce 2017. Na délku měří 23,8 metru, na šířku 11 metrů. Náklady na stavbu činily 6,9 mil Kč.


Zdroj: Helena Kyselá, tisková mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary


 


 


 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Vizovické Trnkobraní 2024

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024