Karlovy Vary: Most Kpt. Jaroše čeká oprava

Práce na přípravě opravy mostu Kpt. Jaroše v Karlových Varech pokračují. Na mostě přes Chodovský potok došlo před časem k průhybu komunikace. Zhotovitelská společnost SMP CZ, a.s. se zavázala tuto závadu odstranit na své náklady. Realizaci opravy neovlivní nedávná reorganizace společnosti.


„Rád bych vyvrátil pochybnosti, které jsme zaznamenali v regionálním tisku, že vlivem reorganizace naší společnosti je oprava mostu v ohrožení. Chtěl bych město Karlovy Vary jako našeho smluvního partnera, stejně jako všechny obyvatele ujistit, že veškeré závazky plynoucí z uzavřených smluv bezezbytku dodržíme. V rámci interní reorganizace došlo sice ke zrušení divize zaměřené na menší lokální zakázky, ale veškeré běžící projekty, ke kterým patří i most Kpt. Jaroše, byly přesunuty do našich hlavních divizí. Mostní stavbu ve Dvorech tak bude mít na starosti Divize 1 – Mosty a tato změna nebude mít sebemenší vliv na technickou úroveň prováděných prací. Naopak, využije plně schopností týmu Divize 1, který v posledních letech realizoval i technicky ojedinělé stavby, jako otáčení mostu nad Hracholuskou přehradou, vysouvání mostu přes Labe mezi obcemi Valy a Mělice a mnoho dalších,“ vysvětluje výkonný ředitel a člen představenstva společnosti SMP CZ Jan Freudl.

Nedávno provedená zátěžová zkouška potvrdila, že most bude možné opravit. V současné době probíhají jednání o technickém řešení a načasování opravných prací. Na technickém návrhu spolupracuje společnost SMP CZ s experty z ČVUT.

„Oceňuji korektní jednání zástupců společnosti a jejich přístup v hledání co nejpřijatelnější varianty opravy. Naší snahou je provést opravu mostu Kpt. Jaroše ještě v letošním roce a s minimálním dopadem stavebních prací na dopravu a průjezd lokalitou,“ doplňuje náměstek primátorky města Petr Bursík.

Most Kpt. Jaroše byl vybudován v roce 2017. Na délku měří 23,8 metru, na šířku 11 metrů. Náklady na stavbu činily 6,9 mil Kč.


Zdroj: Helena Kyselá, tisková mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary


 


 


 

NetConcert Monica Mancini

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
I. Abonentní koncert

Hlavní zprávy

 

NetConcert George Duke Band
seo uniweb