Karlovy Vary: Město umožní podnikatelům odložit platby nájemného

Rada města Karlovy Vary schválila možnost odkladu plateb nájemného za městské prostory k podnikání, za umístění prodejních stánků a reklamních zařízení na pozemcích města.

dezinfekce

Nově schválená možnost odkladu nájemného se vztahuje na platby za měsíce březen, duben a květen, přičemž odklad je možný až do 31. 12. 2020. Za pozdní úhradu nebudou uplatňovány žádné sankce (penále, úroky z prodlení, smluvní pokuty apod.). Podnikatelé si mohou o odklad plateb požádat do 1. 6. 2020. Formulář je ke stažení zde.

Rada města také revokovala své únorové rozhodnutí, kterým se u smluv s inflační doložkou zvedala výše nájemného u pozemků a nebytových prostor o roční míru inflace ve výši 2,8 %, což také může částečně zmírnit ekonomické dopady na řadu nájemců.

Již 14 dní mají místní podnikatelé možnost odložit platbu významných místních poplatků - za užívání veřejného prostranství formou restaurační předzahrádky a poplatku z pobytu. Plátci poplatku za povolení k vjezdu do lázeňského území mohou využít prodloužení platnosti již vydaného povolení, případně mohou žádat vrácení přeplatku, pokud by povolení trvale nevyužívali. Více zde.

„Jedná se o úlevy k překlenutí momentální situace a opatření souvisejících s nouzovým stavem. Zároveň jde o kroky, které jsme byli schopni zrealizovat ihned. Vytvořili jsme si tak i určitý časový prostor pro další formy a mechanismy pomoci. Musíme sledovat a vyhodnocovat nové zákonné normy a kompenzace ze strany státu, aby naše nástroje byly v souladu. V součinnosti se Svazem měst a obcí ČR budeme hledat možnosti legislativně správného postupu pro případné prominutí některých místních poplatků. A v neposlední řadě musíme zanalyzovat dopady epidemie koronaviru na městkou ekonomiku, na příjmy i výdaje města, našich společností a organizací,“ vysvětluje karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.


Zdroj: Helena Kyselá, tisková mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy