Karlovy Vary: Město umožní podnikatelům odložit platby nájemného

Rada města Karlovy Vary schválila možnost odkladu plateb nájemného za městské prostory k podnikání, za umístění prodejních stánků a reklamních zařízení na pozemcích města.


Nově schválená možnost odkladu nájemného se vztahuje na platby za měsíce březen, duben a květen, přičemž odklad je možný až do 31. 12. 2020. Za pozdní úhradu nebudou uplatňovány žádné sankce (penále, úroky z prodlení, smluvní pokuty apod.). Podnikatelé si mohou o odklad plateb požádat do 1. 6. 2020. Formulář je ke stažení zde.

Rada města také revokovala své únorové rozhodnutí, kterým se u smluv s inflační doložkou zvedala výše nájemného u pozemků a nebytových prostor o roční míru inflace ve výši 2,8 %, což také může částečně zmírnit ekonomické dopady na řadu nájemců.

Již 14 dní mají místní podnikatelé možnost odložit platbu významných místních poplatků - za užívání veřejného prostranství formou restaurační předzahrádky a poplatku z pobytu. Plátci poplatku za povolení k vjezdu do lázeňského území mohou využít prodloužení platnosti již vydaného povolení, případně mohou žádat vrácení přeplatku, pokud by povolení trvale nevyužívali. Více zde.

„Jedná se o úlevy k překlenutí momentální situace a opatření souvisejících s nouzovým stavem. Zároveň jde o kroky, které jsme byli schopni zrealizovat ihned. Vytvořili jsme si tak i určitý časový prostor pro další formy a mechanismy pomoci. Musíme sledovat a vyhodnocovat nové zákonné normy a kompenzace ze strany státu, aby naše nástroje byly v souladu. V součinnosti se Svazem měst a obcí ČR budeme hledat možnosti legislativně správného postupu pro případné prominutí některých místních poplatků. A v neposlední řadě musíme zanalyzovat dopady epidemie koronaviru na městkou ekonomiku, na příjmy i výdaje města, našich společností a organizací,“ vysvětluje karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.


Zdroj: Helena Kyselá, tisková mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary

NetConcert George Duke Band

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
I. Abonentní koncert

Hlavní zprávy

 

NetConcert Angelique Kidjo
weby uniweb