Region: Celníci vybrali v loňském roce téměř 710 milionů korun

Jednou z priorit celníků je správa spotřebních daní. Karlovarští celníci v loňském roce vyinkasovali na daních z minerálních olejů, lihu, vína, piva, tabákových výrobků a ekologických daních více než 565 milionů korun, z nichž více než 520 milionů korun činila spotřební daň z lihu.

dezinfekce

Za zboží dovezené ze zemí mimo EU vybrali karlovarští celníci clo ve výši téměř 65 milionů korun, z toho 80 % bylo odvedeno do rozpočtu EU.

Úspěšný rok mají za sebou i pracovníci správy příjmů a vymáhání. Celkově v roce 2019 vybrali v rámci dělené správy na poplatcích a pokutách téměř 80 milionů korun a provedli více než 11 tisíc exekucí.

Pracovníci správního trestání projednali ve správním řízení přes 300 případů a uložili 278 pokut v celkové výši více než 2,8 milionů korun. Nejčastěji byly uloženy pokuty za porušení předpisů v oblasti elektronického mýtného.

Karlovarští celníci se kromě výběru cla, daní a dalších poplatků zaměřili také na kontrolu značení tabákových výrobků či značení lihu, pátrali po zboží uniklém celnímu dohledu, kontrolovali zboží na tržištích i v kamenných obchodech. Předmětem zájmu hlídek byla také nelegální přeshraniční přeprava zboží, dále celníci prováděli také kontrolu mýtného, nelegální zaměstnanosti, elektronické evidence tržeb či hazardu a další činnosti v rámci svých kompetencí.

V rámci těchto kontrol karlovarští celníci zajistili přes téměř 1 700 litrů nezdaněného alkoholu, 17 tisíc neznačených cigaret a přes 7 kg tabáku.

Při kontrolách tržnic, ale i kamenných obchodů v regionu, bylo zajištěno téměř 18 000 kusů zboží porušující práva duševního vlastnictví. Prodejci zboží nabízeli jako originály světoznámých značek, nejčastěji se jednalo o textilní výrobky, obuv, hodinky, kabelky a další galanterní zboží. Hodnota zboží vyjádřená v cenách originálních výrobků by dosahovala výše téměř 200 milionů korun.

Pracovníci mobilního dohledu Celního úřadu pro Karlovarský kraj se zaměřili mimo jiné také na odhalování nelegální přeshraniční přepravy zboží, při němž jim často pomáhají služební psi speciálně vycvičení na vyhledávání omamných a psychotropních látek. V některých případech probíhají kontroly společně s německými celníky, a to na území obou států, v rámci vzájemné spolupráce pod pracovním názvem COOPERATION DE. V loňském roce provedli čeští a němečtí celníci společně asi 40 kontrol. Celkem karlovarští celníci v roce 2019 při více než 70 kontrolách přeshraniční přepravy, ať už na pozemních komunikacích, ve vlacích, či v poštovních zásilkách, zajistili 3 935 gramů a 2 204 ks omamně psychotropních látek, jejichž hodnota by na černém trhu dosahovala výše přesahující 2,6 milionu korun. Dále zajistili téměř 300 ks zábavné pyrotechniky v hodnotě přes 80 tisíc korun.

Další kompetencí celní správy je také kontrola EET. V loňském roce celníci v karlovarském kraji provedli 208 kontrol elektronické evidenci tržeb, z nichž bylo 56 pozitivních. Některé byly vyřešeny uložením pokuty na místě, ostatní předány ke správnímu řízení. Nejčastěji se jednalo o nevystavení účtenky či nezaslání datové zprávy.

Velmi dobré výsledky mají karlovarští celníci také v boji proti nelegálnímu hazardu. Při 107 kontrolních akcích v regionu zjistili 48 porušení zákona o hazardních hrách, zajistili finanční hotovost přesahující 48 tisíc korun a 60 výherních technických zařízení, takzvaných kvízomatů, v hodnotě 6 milionů korun. Výsledkem boje s hazardem je nejen zajištění nelegálních automatů, ale také meziroční snížení počtu provozoven nabízejících nelegální hru v regionu, z původních 18 na stávajících 8.

V neposlední řadě karlovarští celníci provedli více než 70 kontrol v součinnosti s ostatními orgány, ať už se jednalo o Finanční úřad v Karlových Varech, Krajskou veterinární správu, či Policii ČR.


Zdroj: Celní úřad pro Karlovarský kraj

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy