Karlovarský kraj hlásí opět méně nehod než většina republiky

Většina krajů v České republice vykázala meziroční nárůst počtu dopravních nehod s výjimkou Karlovarského kraje a hlavního města Prahy. Na pozemních komunikacích v našem regionu došlo v uplynulém roce ke 2 620 dopravním nehodám, což představuje meziroční pokles o 12 procent.

dezinfekce

Zároveň při nich zemřelo celkem 13 osob, a to je o 38,1 procent méně než před rokem. Vyplývá to z dat, které na svých stránkách uveřejnil Český statistický úřad.

„Velice mne těší, že dochází k významnému poklesu dopravní nehodovosti u nás v regionu a že se snižují i počty usmrcených osob. Bezpečnost v dopravě je dlouhodobě jednou z hlavních priorit Karlovarského kraje. Musím říct, že všechny subjekty, se kterými úzce spolupracujeme, ať už se jedná o správce komunikací, policii, BESIP, Záchranný kruh, obce a mnohé další, se snaží své aktivity koordinovat a v průběhu roku připravují pro naše obyvatele celou řadu dopravně-bezpečnostních a preventivních akcí. Nemalé finanční prostředky pak samozřejmě směřujeme i do zlepšení samotné dopravní infrastruktury formou nejrůznějších bezpečnostních opatření,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Hurajčík.

V rámci kraje nejnižší počet nehod zaznamenal okres Cheb, kde bylo evidováno 690 případů, nejvyšší naopak okres Karlovy Vary s 1 157 dopravními nehodami. Více než polovina dopravních nehod pak byla způsobena nesprávným způsobem jízdy, další významnou příčinou byla nepřiměřená rychlost. Významný počet dopravních nehod byl také zaviněný lesní zvěří či domácími zvířaty. K poklesu došlo i co se týče celkové hodnoty hmotné škody. Ta činila v našem kraji 130,8 milionů korun, přičemž meziročně se její hodnota snížila o 9,5 procent. Na jednu dopravní nehodu v kraji připadla v průměru škoda ve výši 49 940 korun. Jednalo se tak o nejnižší hodnotu mezi všemi regiony České republiky.


Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy