Karlovarský kraj bude mít novou přírodní památku

Tentokrát se seznam rozroste o Rudenská luční prameniště nedaleko Vysoké Pece na Nejdecku. Rozhodli o tom krajští radní. Vyhlášením památky se dostane ještě větší ochrany tamním mechovým slatiništím, přechodovým rašeliništím, lučním biotopům a na ně navazujícím ochranářsky významným druhům.

dezinfekce

„Luční prameniště leží při severním okraji venkovské zástavby v katastrálním území Rudné a jedná se o dílčí část Evropsky významné lokality. Představuje zhruba její jednu dvacetinu, přičemž je rozděleno do tří částí o celkové výměře 23,15 hektarů,“ popsal krajský radní pro oblast životního prostředí Karel Jakobec.

Obec Rudné přímo navazuje na Vysokou Pec. Významné území leží ve výšce 755 až 785 metrů nad mořem. Ze vzácných rostlin se v Rudenských lučních prameništích nachází vstavač nachový, prstnatec májový či například prha arnika. Kromě samotné ochrany ekosystémů a vzácných organismů se větší ochraně dostane i samotným prameništím, která jsou významnou formou povrchové vody.

Nová přírodní památka se nachází na jedněch z mála zemědělských ploch, které nebyly v minulosti dotčené plošnými melioracemi. Lze tak na nich i v jejich okolí sledovat přirozený vývoj lučních ekosystémů daného typu.

Podle krajského úřadu není nutné zřídit nové památce ochranné pásmo. Území dostatečně chrání to, že je současně také Evropsky významnou lokalitou a existuje tam udržitelné hospodaření na zemědělské půdě.

Karlovarskému kraji přibývají nové přírodní památky průběžně. V poslední době se jí staly například Louky u Dlouhé Lomnice, kde žije motýl hnědásek chrastavcový a také bohatá společenstva rostlin a živočichů mokřadních luk. Hnědásek chrastavcový patří ke kriticky ohroženým druhům denních motýlů, a to nejen v České republice, ale i v celé Evropě.


Zdroj: facebookové stránky Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy