ZPRÁVY Ekonomika Karlovarský kraj

2011 – Sokolov: Lom Gsteinigt bude mít správce (4309) (TV Západ)

Přede dvěma lety na podzim dokončená revitalizace sokolovského lomu Gsteinigt si vyžádala celkové náklady 7 milionů korun. Ty zaplatil stát jako dotaci z Fondu zahlazování následků těžby. Město Sokolov poté získalo území do svého majetku.

0

Před měsícem

Cheb: Chystá se rekonstrukce Karlovy ulice (TV Západ)

Do června letošního roku by měla být zahájena celková rekonstrukce části Karlovy ulice v Chebu. Naváže na loňskou rekonstrukci sousední Dukelské. Dotčený úsek leží mezi křižovatkami s ulicemi Pivovarskou a Svobody. V současné době probíhá výběr zhotovitele.

0

Před měsícem

Sokolov: Silnici od lomu na Podstrání čeká modernizace

Nejnákladnější investiční akcí na silnicích druhé a třetí třídy bude v letošním roce rozsáhlá modernizace silnice vedoucí od sokolovské části Vítkov – lom až na Podstrání. Přijde na zhruba 195 milionů korun a její zahájení je plánováno na červen. Celý úsek by měl být opraven do konce roku 2022. A Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) bude opravovat i další úseky silnic na Sokolovsku.

0

Před měsícem

CAR POINT Domažlice spustil nový web

Firma UNIWEB vytvořila nový a responzivní web pro autorizovaného prodejce osobních vozů Volkswagen a autorizovaný servis Volkswagen a ŠKODA.

0

Před měsícem

Sokolov: Rybník v Hruškové prochází revitalizací (TV Západ)

Již téměř zaniklá vodní nádrž v části Sokolova – Hrušková bude v dohledné době opět sloužit místním. Práce na záchraně již započaly. Zatím byly odstraněny nálety, chystá se oprava kamenného opevnění a odtěžení sedimentů se zarovnáním dna pro eliminaci bezodtokových míst.

0

Před měsícem

Sokolov: Likvidace černých skládek stojí ročně statisíce

Úklidu kontejnerového stání se společnost SOTES věnuje každý den v rámci jednotlivých svozových rajónů. Jedná se o sběr nahromaděného drobného nepořádku na jednotlivých stanovištích pro kontejnery. Likvidace černých skládek pak přijde ročně na téměř jeden milion korun. Pátrá po nich kromě zaměstnanců SOTES také městská policie. Kvůli černým skládkám může dojít ke zvýšení cen za svoz odpadu.

0

Před měsícem

Česká konzultační firma Ascend spustila nový web

Společnost poskytuje kromě běžných poradenských služeb také služby podnikatelským subjektům při přípravě rozvojových či ekologizačních projektů včetně identifikace možných finančních zdrojů na jejich investiční podporu. Spolupracuje s podnikatelskou i veřejnou sférou s cílem předcházet konfliktům rozvoje podniků s životním prostředím a současně pomáhá při řešení konfliktních situací, pokud již nastaly, a při komunikaci zúčastněných stran. V obou sférách jsou schopni vést jednání na všech úrovníc

0

Před měsícem

Sokolov: Bývalá vodní nádrž bude zase plnit původní funkci

I některé zdánlivě malé investiční akce mohou přispět k obnově vodního ekosystému. Mezi ně patří například právě zahájená obnova staré vodní nádrže na Hruškové u Sokolova. Voda se dávno ztratila a místo zarostlo křovinami, za uplynulé roky nezbylo po nádrži téměř nic. Na její vzkříšení dojde i díky dotaci od ministerstva zemědělství, která činí 70 procent z uznatelných nákladů stavby. Celkové náklady na akci jsou kolem 532 700 korun.

0

Před měsícem

2001 – Sokolov: Inženýrské sítě vyjdou na 100 milionů (TV Západ)

Již v průběhu letošního roku bude v Sokolově zahájena rekonstrukce inženýrských sítí v ulicích Vítkovská a Sudoměřská, na níž naváže úprava pozemků pro výstavbu rodinných domků a podnikatelské účely v přilehlém prostoru Husitská, Vítězná. Město letos uvolnilo na realizaci této akce přibližně 9 milionů. Dalších 5,7 milionu se podařilo získat ze Státního fondu životního prostředí na výstavbu nové kanalizace.

0

Před měsícem

Kraj podpoří činnost a vzdělávací aktivity Záchranného kruhu

Rada Karlovarského kraje odsouhlasila poskytnutí individuální dotace Asociaci Záchranný kruh, z. s. ve výši jeden milion korun. Podpoří tak dva projekty, které se zaměří nejen na realizaci vzdělávacích aktivit, ale také na jejich personální zajištění a provoz Internetového bezpečnostního portálu.

0

Před měsícem

Sokolov: Kraj a ISŠTE chtějí modernizovat sportovní halu (TV Západ)

Sportovní hala ISŠTE v Sokolově má šanci stát se v dohledné budoucnosti moderním víceúčelovým zařízením. Rada Karlovarského kraje po představení dokončené studie schválila podporu zpracování projektové dokumentace.

0

Před měsícem

Cheb: Do 2. ročníku Meganápadů přišlo přes dvacet návrhů (TV Západ)

Dvacátého února skončilo podávání návrhů do dalšího ročníku participativního rozpočtu neboli chebských Meganápadů. I přes současnou situaci, kdy se zdá, že vše se točí kolem nemoci covid-19, si řada chebanů i návštěvníků města našla čas a podala svůj projekt. Jejich realizace by měla vylepšit život ve městě.

0

Před měsícem

Sokolov: Stavba nové okružní křižovatky u ONO začala

Přípravnými pracemi začala tak dlouho očekávaná modernizace současné „průsečné“ křižovatky u čerpací stanice ONO. Zmizet musí nejdříve náletové dřeviny v okolí budoucího staveniště a přeloženy budou sítě. Krajská správa a údržba silnic jako investor, společně s městem Sokolov, už předala staveniště společnosti Strabag, která okružní křižovatku postaví. Vlastní stavba pak začne počátkem dubna a hotová by měla být do konce roku.

0

Před měsícem

Kraj nechal zateplit chebský Domov pro seniory Spáleniště

Stavební práce a úpravy se týkaly zejména zateplení všech venkovních stěn obou objektů a jejich střech, vybudování nové terasy a zimní zahrady na střeše hospodářského objektu. Dále byly nainstalované nové hromosvody, došlo také k výměně střešních ventilátorů, vstupních dveří a rozšíření dveří do jídelny. Pro přístup na zahradu bude nově sloužit bezbariérová rampa.

0

Před měsícem
uniweby