Dotace jsou pro každého, ale jen někdo na ně dosáhne. Riziko neúspěchu minimalizuje spolupráce s odborníky

Říká se, že život je takový, jaký si ho člověk udělá, ale spoustu věcí nemohou běžní smrtelníci ovlivnit. Alespoň ne přímo.


Například řadoví obyvatelé jsou odkázáni na představitele obcí, kteří rozhodují o tom, jak se naloží s rozpočtem. Zvelebí se za obecní peníze lesopark, opraví se rozbité chodníky, anebo se konečně rozšíří kapacita mateřské školy? Finančních prostředků obvykle není nazbyt a možnosti zastupitelů jsou značně omezené. Jednou z mála možností, jak ulevit obecní kase, jsou dotace.

Kvalita života se v jednotlivých českých obcích často výrazně liší. Dokonce natolik, že si na některých místech člověk připadá jako v jiné zemi. Kontrasty stavebního vývoje dvou sousedících územních celků mohou být do očí bijící. S moderním a občansky perfektně vybaveným městem mnohdy sousedí místo, ve kterém se obyvatelů nedostává takového komfortu. Důvody mohou být různé – a ani dotace nejsou všelék, ovšem právě díky nim lze pozvednout celkovou úroveň veřejného prostoru mnohem efektivněji.

Kámen úrazu tkví v poměrně komplikovaném administrativním procesu, který vyřizování dotací provází. Jde o problematiku, v níž se není snadné zorientovat – a mnozí starostové s žádostí nakonec neuspějí, ačkoliv mají na finanční podporu nárok. Podstatnou roli navíc hraje i fakt, zda jde o národní či nadnárodní dotační výzvu, jež kladou na žadatele rozdílné požadavky. Schůdným řešením může být spolupráce s odborníky.

Dotační poradce se v dané oblasti pohybuje ryba ve vodě může obci získání dotace v mnohém usnadnit. V praxi však záleží na zkušenostech firmy, na kterou se žadatel obrátí. Rozhodujícím faktorem by měly být reference, z nich lze vyčíst nejdůležitější aspekty.

Pod názvem dotační průvodce se skrývají firmy, které nabízí komplexní služby v oblasti vyřizování dotací. Kromě převzetí administrativní zátěže související s podáním žádosti o dotace, se zabývají také přípravou a řízením projektů.

Na pomyslném seznamu nejúspěšnějších dotačních průvodců najdete například Artendr. Firma se v oblasti dotačního poradenství pohybuje přes 10 let a pomohla desítkám spokojených klientů. Díky profesionálům z Artendru se k obcím dostalo přes 700 milionů korun. Vznikly projekty, které by bez těchto peněz zůstaly na papíře.

V čele společnosti Artendr stojí PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, který má jako starosta obce Cerhenice osobní zkušenosti s úředním šimlem. Moc dobře ví, že vyřizování dotací úzce souvisí s vysokou administrativní zátěží, na níž si mnozí kolegové vylámali zuby. Protože si však v minulosti sám prošel všemi fázemi procesu, je nyní schopen efektivně pomáhat ostatním.

Na začátku je myšlenka, následuje projektová dokumentace

Spolupráce s dotačními poradci začíná konzultací ohledně záměru žadatele. Odborníci využívají své letité zkušenosti k posouzení reálnosti a proveditelnosti projektového záměru. Současně analyzují potenciální rizika snaží se eliminovat nebo zmírnit jejich dopad.

Jakmile je jasné, že má projekt smysl a získání dotace je reálné, nastává klíčová fáze – vypracování kvalitního projektu a veškeré potřebné dokumentace. Ta musí odpovídat pravidlům příslušné dotační výzvy a obsahovat všechny náležitosti, na což dohlíží specialisté z Artendru. Postarají se o to, aby v projektu nechybělo nic, na čem by mohla žádost ztroskotat.

V rámci projektového managementu Artendr dohlíží na kvalitu činností a výstupů projektu, zajišťuje řízení i řešení případných problémů, hlídá dodržování rozpočtu a také na svá bedra přebírá povinnost související s povinnou publicitou.

Důležité je vybrat správný dotační program

Dotační výzvy pokrývají široké spektrum projektů, ale žadatelé mnohdy neuspějí s žádostí kvůli špatně zvolenému programu. Odborníci z Artendru nenechávají nic náhodě ani v tomto bodě a po provedení dotačního auditu vždy bezpečně vědí, o kterou výzvu zažádat.

Co následuje po schválení dotace?

V naprosté většině případů jsou žádosti zpracované Artendrem schváleny. Realizátor projektu však musí přijmout fakt, že ani po odklepnutí ze strany kompetentního orgánu nemusí okamžitě získat finanční prostředky. K převodu dané částky naopak mnohdy dochází až v průběhu realizace – po dokončení určité fáze, případně až poté, co je projekt dokončen v plném rozsahu. V takovém případě je žadatel dočasně odkázán na vlastní či vypůjčené zdroje.

Podstatným krokem procesu je výběr vhodného dodavatele který se postará o realizaci projektu. Výběrové řízení musí probíhat formou veřejné zakázky a opět je úzce spjato s množstvím administrativy, podmínek a pravidel. S Artendrem je to však hračka. Profesionálové zajistí dodržení zákonných podmínek, zvolí vhodnou metodu výběru a vypracují veškerou dokumentaci. Jinými slovy dohlédnou na všechny dílčí procesy od vyhlášení výběrového řízení až po podpis smlouvy s vyhovujícím dodavatelem.

Projekt musí být udržitelný

Vypracovat projektovou dokumentaci, podat žádost a získat dotaci je jedna věc. Po realizaci ovšem následují období, po které musí projekt prokázat udržitelnost. Obvykle jde o pětiletou lhůtu, ale v praxi se muže lišit dle povahy projektu. Na bedrech realizátora tak leží povinnost průběžně informovat příslušné orgány o činnosti. Součástí monitorovacích zpráv bývá přehled aktivit, detailní účetnictví, ale také plány na další rok. Společně s Artendrem je zajištění udržitelnosti mnohem pohodlnější. Asistence zahrnuje podávání zpráv i sledování případných změn v požadavcích.

Pro koho je dotační poradenství správnou volbou?

Správná odpověď by mohla znít nějak takto: Dotační poradenství je vhodné pro každého, kdo nechce zbytečně riskovat neúspěch a zároveň by rád proces zvládl mnohem rychleji a bez zbytečných zádrhelů. Na Artendr se obrací firmy, OSVČ, menší i větší města. Každý klient se může spolehnout na vysoce individuální přístup, který je pro získání dotace zásadní. Spolupráce s dotačním poradcem není pouze o „vyplnění papírů“ – vždy jde o komplexní soubor služeb, které zastřešují celý proces.

O kvalitách Artendru se již přesvědčili například v obci Polerady, kde na výstavbu mateřské školy získali dotaci ve výši cca 16 mil. Kč. Ve městě Úštěk díky finanční podpoře atakující částku 23 milionů postavili tělocvičnu. A v obci Sokoleč uspěli s žádostí o dotaci dokonce dvakrát – přes 19 mil. Kč putovalo na rozšíření kapacit MŠ a další 3,8 mil. Kč na výstavbu chodníků. Bez asistence kvalifikovaných dotačních specialistů by možná projekty nevznikly.  

Image by Steve Buissinne from Pixabay

Autor: REGIONPLZEN.CZ Článek může obsahovat komerční sdělení.

NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
netConcert

Hlavní zprávy

 

NetConcert Monica Mancini
seo uniweb