Chebské muzeum představí lidovou architekturu

Výstava Lidová architektura Chebska seznámí návštěvníky s tradičními stavebními druhy a konstrukcemi, které jsou typické pro náš region. Součástí výstavy jsou prvky sejmuté ze statku čp. 18 v Milíkově doplněné ze sbírky Muzea Cheb, včetně stavebních článků ze zaniklého dvora Köstelhof u Chebu.

zprávy uniweb weby

Raritou výstavy je originál hrázděného štítu z milíkovského statku, který byl sejmut a následně nahrazen kopií. Původní štít byl převezen a po ošetření instalován na nádvoří muzea, aby si návštěvníci mohli prohlédnout zblízka jeho stav a detaily. Po skončení výstavy bude deponován u budovy Centrálního depozitáře.        

Expozice představuje největší archeologický výzkum zaniklého dvora Köstelhof, který byl městským statkem a nacházel se v Hradišti, kde dnes stojí skladovací haly. Jeho úkolem bylo zásobovat město Cheb zemědělskou produkcí, a to zhruba od roku 1312, kdy se poprvé objevuje v písemných pramenech. Název statku je odvozen od měšťanského rodu Köstlerů, kteří jej vlastnili od 14. do 16. století. Statek byl jedinečný nejen svou velikostí, ale také vodním příkopem, který jej obklopoval ze tří stran a měl odvádět vodu ze dvora. Mohly tak vzniknout zahloubené sklepy a nedocházelo k jejich zaplavování.     

Dalším tématem výstavy jsou stavební hrázdění a roubené konstrukce, jež jsou typické pro okolí chebska. Hrázděné konstrukce vznikaly v Porýní ve 12. století a na chebsko se dostávaly vlivem jeho polohy a německojazyčného prostředí. Jejich typickým znakem je zdobná mříž, což je konstrukce z tenčích dřevěných profilů vytvářejících hustou mřížku. Pro chebskou lidovou architekturu byla typická červenohnědá barva na viditelných dřevěných konstrukcích stěn a také dekorace v podobě zelenomodrých zvýraznění spojů včetně výzdoby ploch roubených částí u hrázdění. Často se objevovala také zdobení v kartuších či výrazné okenice.           

Více informací naleznete na webových stránkách muzea, zhlédnout však můžete také sousející videa.Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Popelka

Hlavní zprávy

 

seo uniweb