Cheb: V knihovně vznikne atrium a přibude výtah (TV Západ)

Původně malá událost, při které v září roku 2022 došlo k zakouření prostoru skladu chebské knihovny, se ukázala být komplikací, jež znemožňuje běžný provoz.

dezinfekce

Po likvidaci téměř kompletního knihovního fondu, kdy se podařilo zachránit jen ty nejvzácnější tisky, se postupně řetězí skutečnosti, které by měly v roce 2024 dojít do zdárného konce. Na začátku a nezbytných úpravách po malém požáru a výmalbě se při sanaci schodiště a podlah odhalily nevhodné zásahy a změny dispozic z 50. let minulého století.

„Při řešení problémů s opravou knihovny po požáru došlo ke zjištění, že tam v padesátých letech byl do betonován strop, který neodpovídá jak staticky, tak i památkáři s ním nejsou úplně ztotožněni. Takže se vrátíme k původní koncepci stavby knihovny, kdy tento strop bude vybourán. Vznikne tam atrium, takový zajímavý prostor a v současné době probíhají projektové práce tak, aby k těmto úpravám mohlo dojít. Počítám, že by mělo být počátkem roku vyprojektováno, zadáno výběrové řízení na rekonstrukci a v průběhu příštího roku by mělo být zahájena rekonstrukce. Uvažujeme v rámci této rekonstrukce i dobudování výtahu, takže by měl být částečně i bezbariérový přístup,“ uvedl místostarosta Chebu Pavel Pagáč. 

V rozpočtu na rok 2024 město vyhradilo 6,5 milionu korun. Počty knižního fondu se již nevrátí na dobu před požárem. 

„Je pravda, že dříve ty knihy byly ve větším výtisku, takže byla potřeba většího depozitáře. Teď ta potřeba těch knih nebude taková a zároveň vlastně nový knižní fond obnovujeme,“ dodal Pagáč. 

Obnovení původního vzhledu vnitřních částí knihovny, při kterých vznikne i malý ochoz a místo pro posezení či další využití, navazuje na v minulosti uskutečněné celkové úpravy vnějších částí a okolí knihovny.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy