Cheb: Složitá situace pro Lesy města

V současné době se společnost Lesy města Chebu, s.r.o. nachází v provozně i ekonomicky složité situaci. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky a kůrovcová kalamita.

dezinfekce

Podle slov jednatele společnosti Ing. Josefa Kubáta díky vysokým teplotám a nízkým srážkám dochází k chřadnutí jehličnatých dřevin a kůrovci se tak daří. Tím došlo k výraznému navýšení těžeb kalamitního dříví a jeho přetlak na trhu se projevil zásadním propadem cen.

Roční těžby společnosti LMCH se v běžných letech pohybovaly okolo 10 tisíc m3 dřeva. V důsledku zmíněných nepříznivých vlivů bylo v roce 2019 vytěženo 12.700 m3 dříví. 

Společnost přistoupila k opatřením, která by měla vést ke zmírnění následků situace maximálním omezením mýtních úmyslných těžeb jehličnatého dříví. Dále omezila veškeré nevýrobní výdaje a soustřeďuje se výhradně na zpracování nahodilých (kalamitních) těžeb, ochranu a obnovu lesa.

Další výraznou pomocí v hospodaření společnosti je snížení pachtovného ze strany vlastníka, tj. města Cheb, z původní částky 8 milionů korun na současnou částku 2 miliony korun.

„Usilujeme ve spolupráci s vedením společnosti o jiný přístup k městským lesům a šetrnější hospodaření v nich. Chceme, aby městské lesy plnily hlavně mimoprodukční funkci, tedy zadržování vody, podporu biodiverzity, protierozní funkci, ale aby byly i místem oddychu a rekreace. Proto jsme Lesům města Chebu snížili odvod do městského rozpočtu ve formě pachtu na 2 mil. Kč ročně a na minimum redukovali i objem těžby, která se omezí prakticky jen na jednotlivé stromy poškozené vichřicemi či škůdci. O to více prostředků věnuje společnost na pěstební činnost, obnovu lesních cest apod.,“ sdělil starosta Jalovec.

Společnost spravuje městské lesy o rozloze téměř 3 tisíce hektarů. Asi třetina z nich je na území Německa. Lesy za hranicemi získalo město po letech jednání do své správy v roce 2012. Do té doby byly lesy pod svěřeneckou správou německého státu.

Již několik let trvá soudní spor Řádu křižovníků s červenou hvězdou s městem Cheb. Řád se v žalobě domáhá navrácení pozemků v rámci církevních restitucí. Jedná se přibližně o 247 hektarů lesa, který se rozkládá na Svatém Kříži směrem k Zelené hoře.


Zdroj: město Cheb


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
čt 12.03.2020 17:000 +
 
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy