Cheb: Rekonstrukce nemocnice pokračuje (TV Západ)

Rekonstrukce a dostavba chebské nemocnice pokračují další etapou. V květnu byly dokončeny práce na pavilonu A1 a okolní komunikace. Nyní pokračují rekonstrukční práce na středové části pavilonu B.

zprávy uniweb weby

„V tuhle chvíli, k červnu, jsme vyčerpali 242 milionů. Tzn., že jsme zhruba v polovině. Termínově se stavba daří držet v nasmlouvaných termínech. Drobné posuny jsou v dílčích termínech, ale ty nejsou dány nějakými pochybnostmi ve stavbě, ale z hlediska přesouvání jednoho oddělení do druhého, vyprazdňování prostor, které se budou rekonstruovat. Nová stavba je nyní prázdná. Ona ale zanedlouho ožije tím, že se sem přesunou z pavilonu B, který následně projde celkovou rekonstrukcí v příštím roce - v tomto a v příštím,“ popsal situaci krajský radní Dalibor Blažek.

„Je to největší investice z Karlovarského kraje. Rekonstrukce nemocnice v Chebu byla započata již v minulém roce. Finanční prostředky, které se na to vynakládají, podotýkám, všechny z rozpočtu Karlovarského kraje, ne z žádné dotace, jsou zhruba v objemu 470 milionů korun. Jsem přesvědčena, že to jsou velmi dobře investované peníze do zdravotnictví, do komfortního prostředí a především, že vznikne nemocnice hodna 21. století,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

V současné době probíhají výběrová řízení na dodávky nábytku, rentgenu a dalšího vybavení za celkem 50 milionů korun. 

„Nemocnice bude nebo je jedna z nejlepších. Buď se podíváte na pražské fakultní nemocnice, v jakém jsou stavu – bavíme se o té stavbě, tak tohle bude opravdu moderní nemocnice, která bude sloužit desítky let. Dojde k zefektivnění provozu, např. na centrální sterilizaci, kde dříve docházelo ke sterilizaci na každém sále zvlášť. Nyní dojde k větší efektivitě, bezpečí a komfortu jak zaměstnanců, tak pacientů,“ doplnil obchodně provozní ředitel KKN David Bracháček.

Po dokončení rekonstrukce vznikne jeden propojený celek.

„Je tady první podzemní podlaží. V tom je kuchyně a dětské ambulance. Následně v 1. nadzemním podlaží, kde jsme nyní, je jídelna. Vedle jídelny jsou laboratoře. Nad námi jsou operační sály a společná sterilizace. Nad operačními sály je dětské oddělení a gynekologie. Úplně nahoře máme porodnici a novorozenecké oddělení,“ přiblížil radní Blažek.

Prezentace výsledků dosavadní rekonstrukce se ve středu 20. června zúčastnili kromě zástupců kraje, nemocnice, médií a dodavatelských firem i zástupci vedení města Chebu.

„Město Cheb přispívá 10 procenty. Tzn., že v rozpočtu bylo schváleno 40 milionů na stavbu nemocnice. Pravidelně, podle faktur, hradíme kraji částky, které jsou potřeba uhradit. Takže do této výše – 40 milionů, město přispěje,“ zopakoval a potvrdil závazek města Chebu jeho starosta Zdeněk Hrkal.

Nové prostředí nejen poslouží současným zaměstnancům a klientům zařízení, ale mohlo by zlepšit i personální situaci.

„Určitě si myslím, že jedním z hlavních důvodů, kvůli kterým se rekonstrukce chebské nemocnice dělala, bylo i přitáhnout zaměstnance, protože je zde chronický problém se získáváním zaměstnanců do chebské nemocnice. Aktuálně chybí více než 60 sester, snažíme se to řešit nejen pro Cheb, ale pro celý Karlovarský kraj. Nyní jsme např. vypisovali náborové příspěvky pro lůžková zařízení. Lékař může od kraje dostat 400 tisíc, sestra 150 tisíc korun při závazku odpracování, myslím, dvou let v našem zdravotnickém zařízení. Snažíme se, kombinuje to i management, který také hledá zaměstnance. Podpora chodí i od jednotlivých obcí - nabízejí např. byty, umístění dětí do mateřských školek a podobně,“ informoval o personáliích krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš.

„Město má byty, sice v omezeném množství, ale bude-li potřeba, tak město ihned přispěchá s pomocí s bytovou otázkou,“ potvrdil starosta Hrkal.

Kraj investuje nejen do chebské nemocnice, ale další desítky milionů putují do dalších zařízení.

„I do Karlovarské krajské nemocnice. Tam jsme započali před několika týdny rekonstrukci gynekologicko-porodnického oddělení, kam vynakládáme částku okolo 90 milionů korun. V současné chvíli se bude připravovat výběrové řízení na sokolovskou nemocnici, také na výstavbu nových operačních sálů a obnovu dalších oddělení, kde má kraj připravené finanční prostředky v objemu 150 milionů korun,“ spočítala hejtmanka Vildumetzová.

Kraj chce i nadále v období konjunktury silně investovat do svého majetku i v jiných oblastech. Zahájený je obchvat Mariánských Lázní, dočkalo se i ostrovské gymnázium nebo klienti zrušeného zařízení PATA, které postupně nahradí více menších zařízení. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
uniweb home weby

Hlavní zprávy

 

seo uniweb